Make your own free website on Tripod.com

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

S


SAE (Society of Automotive Engineers) Otomobil Mühendisleri Birliği
SAE or RATED POWER SAE veya anma gücü
SAFETY DISTANCE Güvenlik mesafesi
SAFETY FACTOR Güvenlik katsayısı
SAFETY HUBS Güvenlik göbeği, poryası
SAFETY RIM Güvenlik halkası, jantı
SAFETY VALVE Güvenlik valfi
SAND BLAST Püskürtme yoluyla temizleme kumu
SATURATION Doyma
SAYBOLT VISCOMETER Sayvolt viskometresi
SCALE Ölçek. Soğutma sisteminde pas ve mineral birikmesi
SCATTER SHIELD Dönen parçaların etrafına yerleştirilen çelik veya naylon koruyucu
SCAVENGING Süpürme
SCHRADER VALVE Klima servis valfi (lastiklerde kullanılan supaplara benzer yay yüklemeli valf)
SCORE Çizik
SCREEN Perde, süzgeç
SCREENING Perdeleme
SCREW EXTRACTOR Civata kırığı sökme aparatı
SCS (Speed Control Switch) Hız kontrol anahtarı
SEALED BEAM HEADLIGHT Yekpare far
SEALED BEARING Yalıtılmış yatak. Fabrikada yağlanarak yalıtılan ve sonradan yağlama gerektirmeyen yatak
SEAT Oturma yüzeyi, koltuk
SEAT BELT Emniyet kemeri
SECONDARY BRAKING SYSTEM İkinci (yardımcı) fren sistemi
SECONDARY CIRCUIT İkinci (sekonder) devre
SECONDARY, REVERSE, or TRAILING BRAKE SHOE İkinci, arka veya izleyen fren pabucu
SECONDARY WIRES İkinci (sekonder) devre kabloları.
SECTION MODULUS Kesit modülü
SECTION WIDTH (Tire) Kesit genişliği
SEDIMENT Tortu
SEGMENTS Dilimler
SEIZE Donma
SELF DISCHARGE Self deşarj (kendi kendine boşalma)
SELF-ENERGIZING Kendi kendine enerjilenme
SEMA (Specialty Equipment Manufacturer's Association) Uzmanlık Aletleri İamlatcıları Birliği
SEMICONDUCTOR Yarı iletken
SEMICONDUCTOR IGNITION SYSTEM Yarı iletkenli ateşleme sistemi
SEMI-ELLIPTICAL SPRING Yarı eliptik yay. Bir ana yaprak ve giderek kısalan yapraklardan oluşan yay
SEMI-FLOATING AXLE Yarı gezer (yüzer) dingil
SEPARATOR Seperatör, ayırıcı plaka
SERIES CIRCUIT Seri devre
SERIES-PARALLEL CIRCUIT Seri-paralel devre
SERVICE BRAKING SYSTEM Servis fren sistemi
SERVICE PART Servis parçası (kısmı)
SERVO (Transmission) Servo. Bir başka kısmı çekmek veya itmek için kullanılan eleman
SERVO ACTION Servo hareket. Fren sisteminde birinci pabucun bir ucunun ikinci pabuca bağlı olduğu ve kuvvet ilettiği hareket biçimi.
SET Takım, kurma
SHACKLE Küpe, zincir baklası
SHAKING FORCE Sarsma kuvveti
SHEATHED-ELEMENT GLOW PLUG Koruyucu elemanlı kızdırma bujisi
SHIFT FORKS Vites değiştirme çatalı
SHIFT LEVER Değiştirme levyesi, marş motoru pinyon dişlisini kavraştırıp ayırmaya yarayan levye
SHIFT POINT Vites değiştirme noktası. Vitesin değiştirilmesi gereken motor veya taşıt hızı anı
SHIFT RAILS Vites değiştirme çatallarının üzerinde kaydığı çubuklar.
SHOCK ABSORBER Amortisör.
SHORT BLOCK Krank mili ve piston mekanizması takılmış haldeki blok
SHROUD Davlumbaz
SHIM Şim
SHIMMY Salgı, yalpa, ön tekerleklerin bir yandan diğerine titremesi
SHORT veya SHORT CIRCUIT Kısa devre
SHRINK-FIT Sıkı geçme
SHUNT Şönt. Bir elektrik devresindeki alternatif geçiş kısmı
SHUNT WINDING Şönt sarım (bobinde).
SIDE-DRAFT CARBURETOR Yan emişli, yatay akışlı karbüratör
SIDE-MARKER LAMP Yan işaret lambası
SIDE-VALVE ENGINE Yandan supaplı motor
SIDE VALVES Yan supaplar
SILENCER Susturucu
SILVER SOLDER Gümüş kaynağı (lehimi)
SIMULTANEOUS REACTION Eşzamanlı reaksiyon
SINGLE-BARREL CARBURETOR Tek boğazlı karbüratör
DOUBLE-BARREL CARBURETOR İki boğazlı karbüratör
SINGLE-CIRCUIT BRAKING SYSTEM Tek devreli fren sistemi
SINGLE-LINE BRAKING SYSTEM Tek devreli fren sistemi
SINTERED BRONZE Sinterlenmiş bronz. İnce bronz parçacıklarının preslenmesiyle elde edilen gözenekli bronz
SKIDDING Kayma
SKID PLATE Kaydırma plakası. karter, vites kutusu, yakıt deposu vb. korumak üzere taşıtın altına tutturulan plaka
SKINS Lastikler.
SKIRTS Etekler, arka çamurluk mesnedi
SLANT ENGINE Eğimli motor. Düşey durumdan eğilimiş sıra tipi motor
SLICKS Çok geniş dişsiz lastik
SLIDING-FIT Kaygan alıştırma
SLIDING GEAR Kayıcı dişli
SLIP ANGLE Kayma açısı
SLIP JOINT Kayıcı mafsal
SLIP RINGS Kayıcı yüzükler, bir ac makinede, armatür sargıları ile fırçalar arasında dönen teması sağlayan halkalar
SLUDGE Çamur. Motorun içinde biriken toz, yağ ve su karışımı siyah çamurumsu artıklar
SMOG Koyu duman
SNAP RING Emniyet segmanı
SNOW CHAIN Kar zinciri.
SNUBBER Kısıtlayıcı. Parçaların hareketini kısıtlamak üzere kullanılan parça
SODIUM VALVE Sodyumlu supap.
SOHC (single overhead camshaft) Üstten tek kamlı
SOLDERING Lehimleme
SOLENOID Solenoid
SOLENOID RELAY Solenoid rölesi.
SOLENOID SWITCH Elektromagnetik elektrik düğmesi, anahtar
SOLVENT Çözücü
SONIC VELOCITY Ses hızı
SOUPING Çorbalama, çeşitli değişikliklerle motor performansının artırılması
SPARK Kıvılcım
SPARK ADVANCE Kıvılcım avansı, ateşleme avansı
SPARK ARRESTOR Kıvılcım önleyici. Egzozdan kıvılcım çıkmasını önleyen eleman
SPARK GAP Kıvılcım aralığı, buji tırnak aralığı.
SPARK IGNITION Kıvılcım ateşlemeli
SPARK IGNITION ENGINE Kıvılcım (buji ile) ateşlemeli motor
SPARK KNOCK Kıvılcım vuruntusu.
SPARK PLUG Buji
SPARK PLUG CONNECTOR Buji kablo bağlantı fişi
SPECIFIC Özgül
SPECIFIC FUEL CONSUMPTION Özgül yakıt tüketimi
SPECIFIC HEAT Özgül ısı
SPECIFIC GRAVITY Özgül gravite, Herhangi bir maddenin özgül ağırlık veya yoğunluğunun suyun özgül ağırlık veya yoğunluğuna oranı
SPEEDOMETER Hız göstergesi
SPIDER GEARS Örümcek dişliler. Diferansiyel haznesine pimlenen küçük dişliler
SPINDLE (Wheel) Ön dingil, ön tekerlek yataklarını içinde bulunduran işlenmiş şaft
SPIRAL BEVEL GEAR Diferansiyelde kullanılan halka ve pinyon dişli takımı
SPLINE İki oyuk arasında yer alan metal, alan
SPLINED JOINT Kayıcı kardan mafsalı
SPLIT MANIFOLD Ayrılmış manifold
SPOILER Hızlı spor otomobillerin arka tarafına yerleştirilen hava yönlendirici kanat
SPONGY PEDAL Süngerimsi pedal. Fren sisteminde hava olduğunda hissedilen durum
SPOOL BALANCE VALVE (Otomatik Transmisyon) Hidrolik dengeleme valfi
SPOOL VALVE Üzerinde dişler açılmış makara biçimli valf
SPORTS CAR Spor otomobil. Genellikle küçük, alçak askılı, yüksek performanslı motorlu otomobilleri tanımlamak için kullanılır
SPOT WELD Nokta kaynağı
SPRAG CLUTCH Tek yönlü kavrama
SPRING Yay
SPRING BOOSTER Yay destekleyici
SPRING CAPACITY AT GROUND Maksimum yay yükü. Maksimum normal yük konumuna kadar yüklenmiş taşıtın toplam ağırlığı
SPRING CAPACITY AT PAD Tam yüklü konumda yaylar tarafından taşınan taşıt ağırlığı
SPRING LOADED Yay yüklü. Bir parçanın bir yay veya yaylar tarafından yerinde tutulması
SPRING STEEL Yay çeliği
SPRING WINDUP Arka yaprak yayların ivmelenme veya frenleme sırasında kabul edilen eğri biçimi
SPROCKET Zincir dişlisi
SPRUNG WEIGHT Asılı ağırlık. Süspansiyon sistemi tarafından desteklenen taşıt parçalarının toplam ağırlığı
SPUR GEAR Düz dişli. Dişleri mile paralel olarak açılmış dişli.
SPURT or SQUIRT HOLE Fışkırtma deliği. Biyelin büyük tarafında yağlama yağı fışkırtan küçük delik
SQUARE ENGINE Kare motor. Silindir çapı ve stroku eşit motor
SQ. FT. (Square Foot). Ayakkare (alan ölçüsü)
SQ. IN. (Square Inch) inçkare
STABILITY Kararlılık
STABILIZER BAR Dengeleme çubuğu
STAMPING Presleme
STANDARD REFERENCE STATE Standard referans durumu
STANDARD STATE GIBBS FUNCTION CHANGE Standard durum (hal) Gibbs fonksiyonu değişimi
STARTER BATTERY Marş bataryası (akü)
STARTING MOTOR Marş motoru.
STATIC RADIUS Statik yarıçap
STATIONARY Hareketsiz
STATION WAGON Station wagon
STATOR Stator
STEAM TRAP Buhar kapanı
STEEL PACK MUFFLER Çelik paket susturucu
STEERING ARMS Direksiyon kolları
STEERING SYSTEM Direksiyon sistemi
STEERING AXIS INCLINATION Bkz. Kingpin Inclination
STEERING GEAR Direksiyon dişlileri
STEERING GEOMETRY Direksiyon geometrisi, ön düzen geometrisi
STEERING KNUCKLE Direksiyon mafsalı, rotil
STEERING KNUCKLE ANGLE Direksiyon mafsalı açısı
STEERING WHEEL Direksiyon simidi
STEP-VOLTAGE CONTROL İki basamaklı jeneratör kontrolu, (ya yüksek ya da düşük güç veren)
STETHOSCOPE Steteskop, motor gürültüsü dinleme aygıtı
STICK SHIFT Değişik mafsal biçimleri kullanılarak elle kumanda edilen transmisyon
STOCK CAR Fabrikanın ürettiği haldeki otomobil
STOICHIOMETRİC COMBUSTION Stokiometrik, teorik tam yanma
STOP LAMP Stop lambası
STOPPING DISTANCE Durma mesafesi
STORAGE BATTERY Akümülatör
STORMER Fırtına yapar. Hızla uzaklaşmakta olan otomobil
STOVEBOLT 6-silindir, sıra tipi, üstten supaplı, Chevrolet (GMC) motor
STREET ROD Cadde (yol) rotu. Caddede iyi günlük performans sağlamak üzere hafifçe değiştirilmiş motor.
STRESS Gerilme
STRIP Şerit
STRIPING TOOL Boya ile çizgi çizme aparatı
STROBOSCOPE Avans tabancası
STROKE Strok, kurs
STROKED CRANKSHAFT Biyel muylu çıkıntıları birbirinden kaçık yapılmış (boyu uzamış) krank mili
STROKER Stroklu krankmili kullanılan motor
STUD Saplama
STUD PULLER Saplama çektirmesi.
SUBSONIC Sesaltı
SUCTION Emme, vakum
SUCTION THROTTLING VALVE Klima buharlaştırıcısı ile kompresörü arasına yerleştirilen valf
SULFATION Sülfatlaşma
SULPHURIC ACID Sülfürik asit
SUMP Karter yağ haznesi
SUN GEAR Güneş dişli
SUNROOF Güneşlik kapağı
SUPER CAR Yüksek güçlü otomobil
SUPERCHARGER Süperşarjer. Aşırı doldurucu
SURFACE TENSION Yüzey gerilmesi
SUPERSONIC Sesüstü
SUPER STOCK Süper stok. Güç ve performansı iyileştirilmek üzere değişiklik yapılarek üretilmiş otomobil
SUPPLY PUMP Besleme pompası
SURROUNDINGS Çevre
SUSPENSION Süspansiyon
SWEPT VOLUME Süpürme hacmi
SWEATING Sert lehimleme
SWING AXLE Serbest süspansiyonlu dingil
SWITCH Elektrik düğmesi. Bir elektrik devresini açıp kapatan anahtar
SYNCHROMESH TRANSMISSION Senkromeçli vites kutusu
SYNCHRONIZE Senkronize etmek, aynı zamana getirmek, uyumlu hale getirmek
SYNCHROSCOPE Sinkroskop. Ateşleme sistemi elemanlarını test etmekte kullanılan bir cihaz

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş