Make your own free website on Tripod.com

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

G


GAL Galon
GALVONOMETER Galvanometre
GAS Gaz
GAS BURNER Gaz yakıcı, standard benzin kullanan yarış otomobili
GASKET Conta
GASOLINE Benzin
GASOLINE INJECTION Benzin enjeksiyonu
GASSER Standard benzin kullanan yarış otomobili
GASSING Gaz çıkışı. ?arj sırasında batarya elektrolitinden küçük hidrojen kabarcıklarının çıkması
GAS TURBINE Gaz türbini
GAUGE PRESSURE Gösterge basıncı
GEAR Dişli
GEARBOX Dişli kutusu
GEAR RATIO Dişli oranı
GEAR SHIFT Vites değiştirme.
GENERATOR Jeneratör
GERMANIUM Germanyum, yarı iletken malzeme
GLASS Cam, fiber glas için de kullanılır.
GLASS PACK MUFFLER Fiber glas kaplı susturucu
GLAZE Camlaşma. Silindir yüzeylerinde oluşan cam gibi parlak yüzey
GLAZE BREAKER Camlaşma kırıcı, honlama aleti
GLOW PLUG Isıtma bujisi
GLOW TUBE Isıtma tüpü
GOGGLES İş gözlüğü.
GOVERNOR Governör, hız kontrol ünitesi
GPM (Gallons Per Minute) Galon/dakika
GRAVITY Yoğunluk
GRID Izgara
GRIND Taşlama
GROSS POWER (Yalın, çıplak, brüt güç) Vantilatör, hava filtresi, alternatör, egzoz sistemi, vb. olmaksızın motorun ürettiği maksimum güç
GROUND (Batarya) Şasiye bağlanan batarya ucu.
GROWLER Armatür test aleti.
GUDGEON PIN Piston pimi.
GUM (Yakıt sistemi) Sakız, ositlenmiş yakıt artıkları
GUT Otomobilin içini boşaltmak, soymak.
GUTTED MUFFLER İçi boşaltılmış susturucu
GVW (Gross Vehicle Weight) Yolcular ve yükle birlikte toplam taşıt ağırlığı

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş