Make your own free website on Tripod.com

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

P


PAN Alt, karter
PANCAKE ENGINE Pankek motor. Silindirleri yatay konumda olan motor
PAPER AIR CLEANER Kağıt hava filtresi
PARALLEL CIRCUIT Paralel devre
PARALLELOGRAM STEERING LINKAGE Paralelkenarlı direksiyon mafsal bağlantısı
PARKING BRAKE Park freni
PARKING LAMP Park lambası
PARTİAL PRESSURE Kısmi basınç
PARTICULATES Partiküller, parçacıklar
PART LOAD Kısmi yük
PASSENGER CAR Binek (yolcu) otomobili
PATH Yo1
PAWL Kayıcı mafsal
PAYLOAD Taşıma yükü
PCV (Positive Crankcase Ventilation) Pozitif karter havalandırma
PEEL or BURN RUBBER Soyulma veya yanmış lastik. İvmelenme sırasında tahrik eden lastiklerin yolda kayması.
PEEN Şişirme (ör. perçin başı)
PENETRATING OIL Nüfuz edici (içine işleyici, ör. pas sökücü) yağ
PERCENT EXCESS AIR fazla hava yüzdesi
PERFECT GAS Mükemmel gaz
PERFORMANCE, Etkinlik
PERIPHERY Dış kenar, çevre
PERMANENT MAGNET Kalıcı mıknatıs.
PETROL Benzin
PHILLIPS HEAD SCREW Yıldız başlı kücük civata.
PHOSPHOR-BRONZE Fosforlu bronz, yatak malzemesi
PHOTOCHEMICAL SMOG Fotokimyasal duman
PICKUP Kamyonet
PICK-UP Toplamak, yerden alma
PIEZOELECTRIC IGNITION Piezoelektrik ateşleme
PILOT SHAFT Pilot mil. Parçaların ayarlanması için sisteme takılan fakat sonra esas mille değiştirilen mil.
PING Ping (vuruntu) sesi
PINION CARRIER Pinyon taşıyıcı
PINION (Gear) Pinyon dişli, çeviren veya çevrilen küçük dişli
PIPES Borular
PISTON BOSS Pisron Çıkıntıları. Piston pim deliği etrafındaki yapım
PISTON COLLAPSE Piston çökmesi. Piston eteğinde aşırı ısı ve sürekli darbe gerilimlerine bağlı çap küçülmesi.
PISTON DISPLACEMENT Piston yerdeğiştirme hacmi, strok (kurs) hacmi
PISTON HEAD Piston başı, en üst segmanın üstünde kalan kısım
PISTON LANDS Piston boşluklu alanı, pistonun segman oyukları arasında kalan kısmı
PISTON PIN or WRIST PIN Piston pimi
PISTON RING (Compression) Kompresyon segmanı
PISTON RING (Oil Control) Yağ segmanı
PISTON RING END GAP Segman ağız aralığı. Silindire yerleştirilmiş durumdaki segmanın uçları arasındaki aralık.
PISTON RING EXPANDER Segman genişletme yayı.
PISTON RING GROOVE Segman oyuğu. Segmanların takıldığı piston üzerine açılmış oyuklar.
PISTON RING SIDE CLEARANCE Segman yan boşluğu
PISTON SKIRT Piston eteği. Pistonun segmanların altında kalan kısmı
PISTON SKIRT EXPANDER Piston eteği genişletme yayı
PITMAN ARM Pitman kolu. Direksiyon kuvvetini direksiyon mafsal sistemine ileten kol
PITS Yarış pistindeki servis (yakıt dolumu, lastik değişimi, mekanik tamirat, vb.) alanı
PIT STOP Pit duruşu
PIVOT Pivot. Parçaların etrafında hareket ettği pim veya şaft
PLANET CARRIER Planet taşıyıcı
PLANET GEARS Planet dişliler
PLANETARY GEARSET Planet dişli takımı
PLATE (Battery) Plaka
PLAY Oyun, gezinme, iki parça arasındaki hareket
PLEXIGLAS Pleksiglas, akrilik plastik.
PLIES (Tire) Lastik emdirilmiş dokuma katmanlar
PLUG GAPPING Buji tırnak aralığı ayarı.
PLUNGER Plancır, küçük piston.
PLY RATING (Tires) Katman sınıflandırması. Latiğin yük taşıma kapasitesinin gösterilmesi.
PNEUMATIC GOVERNOR Pnömatik (hava ile çalışan) governör
PNEUMATIC SUSPENSION Pnömatik (havalı) süspansiyon
POLARITY (Battery Terminals) Polarite. Batarya uçlarının + veya - olması
POLARITY (Magnet) Polarite. Bir mıknatısın uçlarının N veya S olması
POLARIZING Polarizasyon
POLE Kutup
POLE SHOE Bobin sargılarının yerleştirildiği metal parça
POLYTROPİC Plitropik
PONY CAR Küçük, spor otomobil
POPPET VALVE Mantar başlı supap
POROSITY Gözeneklilik, metal içerisindeki küçük hava veya gaz cepleri
PORT Port, delik, kanal
POSITIVE CASTER ANGLE Pozitif kaster açısı
POSITIVE TERMINAL Pozitif kutup başı
POST (Battery) Kutup başı
POT Karbüratör
POUR POINT Akma noktası. Belirli koşullarda akışkanın akabileceği en düşük sıcaklık
POWER-ASSISTED BRAKE SYSTEM Güç yardımlı fren sistemi
POWER BRAKES Güç frenleri. Geleneksel hidrolik fren sistemine motor vakumuyla çalışan bir vakum pistonu eklenerek, bu pistonun fren pedalı veya merkez pompasına uyguladığı basınçla, sürücünün aracı durdurması için uygulaması gereken kuvvetin azaltıldığı frenler.
POWER-BRAKING SYSTEM Güç fren sistemi
POWER CYCLE Güç çevrimi
POWER-DRIVEN VEHICLE Güçlendirilen (bir güç kaynağı ile) taşıt.
POWER STEERING Güç direksiyon sistemi. Sürücünün çabasına katkı sağlamak üzere hidrolik basınçtan yararlanan sistem.
POWER or FIRING STROKE Güç veya ateşleme stroku, zamanı.
POWER-WEIGHT FACTOR; Güç ağırlığı
POWER TO WEIGHT RATIO Güç/ağırlık oranı
POWER TRAIN Güç aktarma organları
PPM (Parts-per-million) Milyonda bir.
PRECHAMBER ENGINE Ön (yanma) odalı motor
PRECISION INSERT BEARING Kusinet. Değiştirilebilir, hassas, iki parçadan oluşan halka biçimindeki yatak elemanları.
PRE-COMBUSTION CHAMBER Ön yanma odası
PRE-ENGAGED-DRIVE STARTING MOTOR Önceden kavraşmalı marş motoru
PREHEATING Ön ısıtma
PREIGNITION Erken ateşleme
PRELOADING Ön yükleme
PREMIUM GASOLINE Süper benzin
PRESS-FIT Pres geçme, sıkı geçme
PRESSURE Basınç
PRESSURE BLEEDER Basınç sızdırıcı
PRESSURE CAP Basınç kapağı, (ör. basınçlı soğutma sistemindeki radyatör kapağı)
PRESSURE-CHARGING Basıçlı doldurma
PRESSURE RATIO Basınç oranı
PRESSURE RELIEF VALVE Baısnç kontrol valfi, belirli bir basınçta açılmak üzere tasarlanmış valf
PRESSURE RISE COEFFICIENT Basınç yükselme katsayısı
PRESSURE SENSOR Basınç algılayıcı (sensörü)
PRIMARY CIRCUIT Birinci (primer) devre
PRIMARY BRAKE SHOE Birinci, ileri veya öncü fren pabucu
PRIMARY WINDING Birinci (primer) sargı
PRIMARY WIRES Birinci (primer) kablolar
PRINTED CIRCUIT Baskı devresi.
PRODUCTS OF COMBUSTION Yanma sonu ürünleri
PROGRESSIVE LINKAGE Aşamalı mafsallı bağlantı. (ör. çok boğazlı karbüratörde önce bir gaz kelebeğini ve ardından belirli bir noktada ikinci kelebeği açan mekanizma
PRONY BRAKE Prony freni (dinamometre)
PROPANE (LPG) Propan (C3H8) gazı
PROPELLER SHAFT Tahrik mili
PSI (Pounds per square inch) libre/inçkare.
PSYCHROMETRIC CHART Psikrometrik diyagram
PULL IT DOWN (Engine) Motorun sökülmesi, demontaj
PULSATION DAMPER Akış dalgası sönümleyici
PUMPING THE GAS PEDAL Gaz pedalını pompalama
PURE SUBSTANCE Saf madde
PURGE Temizleme
PUSH ROD Supap itici çubuğu
PYLON Trafik kontrol işareti

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş