OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

I


ICEI (Internal Combustion Engine Institute) İçten yanmalı motor enstitüsü
ICING Buzlanma
ID (Inside diameter) iç çap
IDEAL GAS Mükemmel gaz
IDLE Rölanti
IDLE NEEDLE Rölanti iğnesi
IDLE VALVE Rölanti valfi
IGNITION Aterşeleme, tutuşturma
IGNITION COIL Ateşleme (indüksiyon) bobini
IGNITION DISTRIBUTOR (ateşleme) Distribütör
IGNITION LAG Tutuşma gecikmesi
IGNITION SWITCH Kontak (ateşleme) anahtarı
IGNITION SYSTEM Ateşleme sistemi
IGNITION TEMPERATURE Tutuşma sıcaklığı
IGNITION TIMING Ateşleme zamanlaması
I-HEAD ENGINE Engine having both valves in the head
IHP Indicated Horsepower
IMI Ignition Manufacturers' Institute
IMPACT HORN Darbeli (elektromanyetik etkili) korna
IMPACT WRENCH Darbeli anahtar
IMPELLER İmpeller, kanatçıklı disk
IN. Inch
INCANDESCENT LAMP Akkor (far) lambası
INCLUDED ANGLE Dahili açı, direksiyon ekseni ile tekerlek ekseni arasındaki açı
INDEPENDENT SUSPENSION Bağımsız süspansiyon
INDICATED POWER (ip) İndike güç
INDUCTION İndüksiyon
INERT Reaksiyona girmeyen
INERTIA Atalet
INERTIA-DRIVE STARTING MOTOR Atalet etkili marş motoru
INHIBITOR Koruyucu, önleyici
INTERNAL COMBUSTİON ENGINE İçten yanmalı motor
INJECTION NOZZLE Enjeksiyon memesi
INJECTION VALVE Enjeksiyon valfi
INJECTOR Enjektör
IN-LINE ENGINE Sıra tipi motor
IN-LINE FUEL-INJECTION PUMP Sıra tipi yakıt enjeksiyon pompası
INPUT SHAFT Giriş mili
INSERT BEARING Yatak elemanı
INSTANTANEOUS BRAKING POWER Anlık frenleme gücü
INSTRUMENT PANEL Gösterge panosu
INSULATER Yalıtkan, yalıtıcı
INTAKE MANIFOLD Emme manifoldu
INTAKE LINE Emme hattı
INTAKE STROKE Emme stroku (kursu)
INTAKE VALVE Emme supabı.
INTEGRATED CIRCUIT (IC) Entegre devre
INTEGRAL İç, dahili.
INTENSIFIED INTERFERENCE SUPPRESSION Yoğun parazit giderimi
INTERCOOLER Ara soğutucu
INTERCOOLING Ara soğutma
INTERMEDIATE GEAR Ara vites, birinci ve en yüksek vites arasındaki vitesler.
INTERMITTENT Fasılalı
INTERNAL ENERGY İç enerji
INTERNALLY REVERSIBLE İçten tersinir
INTERNAL COMBUSTION ENGINE İçten yanmalı motor
ION İyon, elektriki olarak veya yüksek sıcaklık, vb. etkisiyle şarj olan atom veya molekül
IONIC CURRENT MEASUREMENT İyonik akım ölçümü
IONIZE (İyonize etmek, iyonlaştırmak
IRREVERSIBLE Tersinmez
ISENTROPIC Sabit entropide (izentropik)
ISOBARIC Sabit basınçta
ISOCHORIC Sabit hacimde
ISOTHERMAL Sabit sıcaklıkta (izotermal)

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş
Make your own free website on Tripod.com