Make your own free website on Tripod.com

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

T


TACHOMETER Device used to indicate speed of engine in rpm
TAIL LAMP Kuyruk lambası
TAIL PIPE Kuyruk borusu, susturucudan çıkışa kadar olan egzoz borusu
TAP Pafta
TAP AND DIE SET Klavuz-pafta takımı
TAPERED ROLLER BEARING Konik rulmanlı yatak
TAPPET Supap ayar vidası
TAPPET NOISE Supap vuruntusu
TCS (Transmission Controlled Spark) transmisyon kontrollü kıvılcım
TDC (Top Dead Center) üst ölü nokta
TEL (TETRA-ETHYL LEAD) Kurşun tetra etil
TELLTALE RELAY Uyarı rölesi
TEMPER Isıl işlem
TENSION Çekme, germe
TERMINAL Uç
TEST BENCH Deney tezgahı
TESTER Deney aparatı
T-HEAD ENGINE T tipi motor
THEORETICAL CYCLE Teorik çevrim
THEORETICAL COMBUSTION Teorik yanma
THERMAL EFFICIENCY Isıl verim.
THERMAL RADIATION Isıl radyasyon
THERMOCOUPLE Termokupl, ısıl çift
THERMOCOUPLE SPARK PLUG Termokupl buji
THERMODYNAMICS Termodinamik
THERMOSTAT Termostat
THERMOSTATIC GAUGE Termostattik gösterge
THIRD BRUSH Üçüncü fırça
THRUST Tepki
THREE PHASE Üç fazlı.
THREE-QUARTER RACE CAMSHAFT Üç çeyrek kam mili (yaygın kam militipi)
THROAT Boğaz (lüle veya yayıcı için)
THROTTLE VALVE Gaz kelebeği
THROTTLING VALVE, (expansion valve) Kısılma vanası
THROTTLING ORIFICE Kısıcı orifis
THROW Krank mili muylu çıkıntısı
THROWING A ROD Biyel fırlatma
THRUST BEARING Eksenel basınç yatağı
THRUST WASHER Eksenel gezinti pulu
THYRISTOR Tristör
TIE POD Direksiyon kollarını birleştiren rot veya rotlar
TIG Gas tungsten arc welding (Tungsten Inert Gas) Tungsten ark kaynağı
TIMING Zaman ayarı
TIMING CHAIN Zaman zinciri
TIMING GEARS Zaman dişlileri
TIMING LIGHT Zaman lambası (avans tabancası)
TIMING MARKS Zaman işaretleri
TINNING Kalaylama
TIRE Lastik (taşıt lastiği)
TIRE BALANCE Lastik balansı, dengelemesi
TIRE BEAD Lastiğin janta oturma yüzeyi
TIRE CASING Lastik gövdesi (dişler hariç)
TIRE PLIES Lastik dokuları
TIRE ROTATION Lastik değişimi (periyodik olarak, önlerin arkalarla, vb.
TIRE SIDEWALL Lastik yanağı
TIRE TREAD Lastik dişi
TML (TETRA-METHYL LEAD) Kurşun tetra metil
TOE-IN Tekerleklerin ön taraflarının arka taraflarına oranla kapalılık miktarı
TOE-OUT Tekerleklerin ön taraflarının arka taraflarına oranla açıklık miktarı
TOE-OUT OF TURNS Virajda tekerleklerin ön taraflarının arka taraflarına oranla açıklık miktarı
TOGGLE SWITCH Küçük levye tipi anahtar
TOOTH HEEL Diş topuğu
TOOTH TOE Dişin iç ucunun darlığı
TOP OFF Deponun tam olarak doldurulması
TOP DEAD CENTER (TDC) Üst ölü nokta
TORQUE Tork döndürme momenti
TORQUE CONVERTER Tork konverter, dönüştürücü
TORQUE MULTIPLICATION (Otomatik Transmisyon) Tork artışı
TORQUE TUBE DRIVE Tork tüpü ile çekiş
TORQUE WRENCH Tork anahtarı
TORSIONAL VIBRATION Burulma titreşimi
TORSION BAR Burulma çubuğu
TORSION BAR SUSPENSION Burulma çubuklu süspansiyon
TOTAL BRAKING TIME Toplam frenleme süresi
TOTALLY REVERSİBLE Tümden tersinir
TOWING VEHICLE Çekici taşıt.
TOXIC EMISSIONS Zehirli emisyonlar
TRACK İz genişliği
TRACTIVE RESISTANCE Çekiş direnci
TRACTION BAR Çeki çubuğu
TRACTION DIFFERENTIAL Bkz. Limited-Slip Differential
TRAILER Treyler, römork
TRAMP Ön tekerleklerin zıplaması
TRANSAXLE (transmission and differential) vites kutusu ve diferansiyel birlikte tek ünite.
TRANSFER Geçiş, iletim, aktarım
TRANSFER CASE Transfer kutusu
TRANSFORMER Transformatör
TRANSISTOR IGNITION Transistörlü ateşleme
TRANSISTOR REGULATOR Transistörlü regülatör
TRANSISTORIZED IGNITION SYSTEM Transistörlü ateşleme sistemi
TRANSMISSION Transmisyon, güç aktarma organları
TRANSMISSION ADAPTER Transmisyon adaptörü
TRANSMISSION Transmisyon, vites kutusu
TRANSPORT Aktarım (kütle ile taşınma)
TRANSVERSE LEAF SPRING Çapraz, taşıtın uzunlamasına dik yaprak yay
TRAPS Zamana karşı yarış alanı
TREAD İki ön veya iki arka tekerlek arasındaki mesafe
TREAD (Tire) Diş, lastiğin yola temas eden kısmı
TREAD WIDTH (Tire) Diş genişliği. En dıştaki dişlerin dış kenarları arasında diş yüzeyi boyunca ölçülen mesafe
TRIP ODOMETER Seyahat odometresi. Seyahat mesafesini ölçen yardımcı odometre.
TROUBLESHOOTING Arızacılık
TRS (Transmission Regulated Spark) transmisyon kontrollu kıvılcım
TRUCK Kamyon
TUBE CUTTER Boru kesici
TUBELESS TIRE İç lastiksiz lastik
TUNE-UP Maksimum performans için motor parçalarının kontrol, tamir ve ayarı
TURBOCHARGER Türboşarjer, egzozla güçlendirilen süperşarjer
TURBULENCE Türbülans
TURNING-CLEARANCE CIRCLE Dönüş aralık dairesi
TURNING RADIUS Dönme yarıçapı
TURN-SIGNAL FLASHER Dönüş sinyal flaşörü
TURN-SIGNAL SYSTEM Dönüş sinyal sistemi
TV ROD Kelebek valf mili
TVS (Thermostatic Vacuum Switch) Termostatik vakum anahtarı
TWENTY-FIVE-AMPERE RATE (Bir batarya sınıflandırması) Yirmibeş amper derecesi, sınıfı
TWENTY-HOUR RATE (Bir batarya sınıflandırması) Yirmi amper derecesi, sınıfı
TWIST DRILL Burgulu matkap kalemi
TWO-STROKE CYCLE ENGINE İki zamanlı motor

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş