Make your own free website on Tripod.com

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

C


CABLE Kablo. Üzeri yalıtkan malzeme ile kaplı tel iletken
CALIBRATE Kalibrasyon. Ölçü aletinin göstergesinin tam sıfıra veya yüke ayarlanması
CALIPERS (inside and outside) Kumpas (iç ve dış) Bir cismin dışına veya içine, ancak temas edecek kadar ayarlanarak, temas eden noktalar arasındaki mesafenin ölçülmesinde kullanılan, ayarlanabilir ölçü aleti
CALORIE Bir ısı birimi. Bir gram suyun sıcaklığını 1 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarı.
CALORIFIC VALUE Kalorifik değer. Yakıtın ısıl değerinin ölçüsü.
CALORIMETER Kalorimetre. Yanma, sürtünme veya kimyasal değişime bağlı olarak açığa çıkan ısının ölçülmesinde kullanılan ölçü aleti
CAM Kam. Supapların açılmasını sağlayan veya platin kontaklarının açılıp kapatılmasında kullanılan milin eksenden kaçık olan kısmı
CAM ANGLE veya DWELL (Ateşleme) Kam açısı veya dwell. Distribütör kamının, platin kontaklarının kapanmasından açılmasına kadar olan dönüş açısı
CAM GROUND Kam yüzeyi. Bazen ısındığı zaman yuvarlaklaşan hafif oval piston yüzeyi için de kullanılır.
CAMBER Kamber. Tekerleğin aşağı-yukarı ekseninin düşey eksenle yaptığı açı. Tekerleğin üst kısmının dışarıya doğru olması pozitif kamber, içeriye doğru olması negatif kamber oluşturur.
CAMSHAFT Kam mili. Supapları çalıştıran kamlardan oluşan mil
CAMSHAFT GEAR Kam mili dişlisi. Kam milini döndürmek üzere kullanılan dişli
CANDLE POWER Elektrik ampulünün ışık üretme yeteneğinin ölçüsü.
CAP (Cleaner Air Package) Otomobil egzozundaki yanmamış hidrokarbonları azaltan sistem
CAPACITANCE Kapasitans. Kondansatörün elektrik şarjı alma ve tutma özelliği
CAPACITOR Kondansatör
CAPACITOR-DISCHARGE IGNITION SYSTEM (CDI) Kondansatör deşarjlı ateşleme sistemi. Ateşleme enerjisinin, bir kondansatörün elektrik alanında depolandığı ateşleme sistemi. Yüksek hızlı ve yüksek performanslı spor ve yarış arabalarında kullanılan bir sistem
CAPACITY Uygulama veya tutma yeteneği
CAR Otomobil
CARBON Karbon elementi. Silindir kapağı, buji, supap, piston gibi, yanma odasını oluşturan elemanların yüzeyinde biriken sert veya yumuşak, siyah artıkları ifade etmek için de kullanılır.
CARBON BRUSH Karbon fırça.
CARBONIZE Karbonlaşma. Silindir kapağı, buji, supap, piston gibi, yanma odasını oluşturan elemanların yüzeylerinde karbon birikmesi
CARBON MONOXIDE Karbonmonoksit. Tam olmayan yanma nedeniyle oluşan ve motor egzozundan çıkan, öldürücü, renksiz, kokusuz ve tatsız gaz
CARBON PILE Karbon kümesi. Yalıtkan bir tüpteki karbon diskleri. Diskler sıkıştırıldıklarında, kümenin direnci azalır.
CARBURETOR Karbüratör. Yakıt sisteminde hava ile benzini, motorun değişik çalışma koşullarının gerektirdiği oranlarda karıştırmak üzere kullanılan eleman
CARBURETOR ADAPTER Karbüratör adaptörü. Orijinal olmayan bir karbüratörü, emme manifolduna uydurmak üzere kullanılan ara eleman.
CARBURETOR CIRCUITS Karbüratör devreleri. Özel fonksiyonları yerine getirmesi için karbüratörde tasarlanmış, rölanti, tam güç gibi, kanal serileri
CARBURETOR ICING Karbüratör buzlanması. Gaz kelebeği veya valfinde buz oluşumu. Yakıt memesinden ventüriye akan yakıt buharlaşarak geçmekte olan havadan ısı alarak soğurtur. Bu durumda, özellikle soğukça ve rutubetli havalarda buzlanma olabilir.
CARBURIZING FLAME Karbürleme alevi. Asetileni fazla kaynak beki alevi.
CARCASS (Lastik) Tekerlek lastiğinin gövdesi, iskeleti.
CARDAN JOINT Kardan mafsalı.
CAR RADIO RECEIVER Otomobil radyo alıcısı. Oto radyosu.
CARRIER BEARINGS Taşıyıcı yataklar. Diferansiyel gövdesinin monte edildiği yataklar.
CASE-HARDENED Yüzeyi sertleştirilmiş. Dış yüzeyi sertleştirilmiş, iç kısmı daha yumuşak çelik parça.
CASTER Kaster. Dingil piminin (kingpin) öne veya arkaya eğim açısı.Öne eğikse negatif kaster, arkaya eğikse positif kaster olarak adlandırılır.
CASTING Döküm. Bir parçayı biçimlendirmek üzere, metalin bir kalıba dökülmesi.
CASTLE veya CASTELLATED NUT Taçlı somun. Somunu tespit etmek üzere gupilya takılabilmesi için bir tarafında bir seri yarıklar bulunan somun
CATALYST Katalizör. Kendisi reaksiyona katılmadan kimyasal reaksiyonu hızlandıran madde.
CATHODE Elektrik devresinde - negatif kutup.
CCS (Controlled Combustion System) Kontrollü yanma sistemi. Motorun egzozundaki yanmamış hidrokarbon emisyonlarını azaltma k üzere kullanılan bir sistem
CCW (Counter clockwise) Saat yönünün tersi.
CEC (Combination Emission Control). Birleşik emisyon kontrolü.
CELL (Batarya) Batarya elemanı, hücre. Bataryada, pozitif ve negatif plakaların, elektrolit içerisinde asılı olarak içinde bulunduğu bağımsız odacıklar. 12 volt bataryada altı eleman bulunur.
CELL CONNECTOR Köprü. Batarya eleman grupları arasındaki lama biçimli kurşun bağlantı
CENTER LINE Eksen çizgisi.
CENTER OF GRAVITY Ağırlık merkezi.
CENTER STEERING LINKAGE Direksiyon orta bağlama çubuğu.
CENTIGRADE Santigrad derecesi. Suyun donma ve kaynama sıcaklıkları arasının 1/100 ' ü.
CENTRIFUGAL ADVANCE (Distributör) Santrifüj avans. Ateşleme zamanını santrifüj kuvvete bağlı olarak ayarlayan ünite.
CENTRIFUGAL CLUTCH Santrifüj kavrama. Santrifüj kuvvetten yararlanarak, döndüren mildeki sürtünme elemanını döndürülen elemandaki kampanaya doğru açarak kilitleyen kavrama
CENTRIFUGAL FORCE Santrifüj kuvvet. Haraket halindeki cisimleri doğrusal yörüngede götürmeye çalışan kuvvet.
CERAMIC FILTER Seramik filtre. Filtre elemanı gözenekli seramik olan filtre.
CETANE Setan, hegzadekan. 16 karbon ve 34 hidrojen atomlu parafin grubundan bir hidrokarbon. Setan sayısının belirlenmesinde kullanılan referans yakıt
CETANE NUMBER Setan sayısı. Diesel yakıtının performans karakteristiklerinin bir ölçüsü.
CFM (Cubic feet per minute). Feetküp/dakika. Hava debisinin bir ölçüsü.
CFR ENGINE CFR (Co-operative Fuel Research) motoru. Sıkıştırma oranı değiştirilebilen bir araştırma motoru
CHAMFER Pah. Bir cismin kenarlarındaki eğimler.
CHANGE Değişim
CHANNELED U kirişlenmiş. ?asi etrafında alçaltılmış otomobil gövdesi
CHARGE (Batarya) ?arj. Akünün elektrik akımı geçirilerek doldurulması
CHARGING RATE ?arj oranı (hızı) Aküye akan amper sayısı
CHASE Hasarlı dişlerin tamiri
CHASSIS Şasi. Genellikle şasi çerçevesi anlamında kullanılmaktadır. Ancak, şasi kelimesi, çerçeve ile birlikte motor, ön ve arka dingiller, yaylar, direksiyon sistemi ve yakıt deposu da içermektedir. Yani şasi, çamurluk ve karoseri dışındaki herşeydir.
CHASSIS DYNAMOMETE R Dinamometre'ye bakınız.
CHECK VALVE Çekvalf. Akışkanın bir yönde akmasına müsaade eden, ancak diğer yönde akmasına müsaade etmeyen valf
CHEMICAL EQUILIBRIUM Kimyasal denge
CHEMICAL ENERGY, BOND ENERGY Kimyasal enerji
CHILLED IRON Soğuk demir. Dış yüzeyi sertleştirilmiş dökme demir
CHOKE Jigle. Soğuk havalarda motoru çalıştırmak için karışımı zenginleştirmek üzere karbüratör girişine yerleştirilmiş kelebek valf
CHOKED FLOW Boğulmuş akış
CHOKE STOVE Jigle ısıtıcısı. Egzoz manifoldunun içinde veya üzerinde bulunan ve içerisinden sıcak havanın otomatik jigle elemanına alındığı ısıtma odacığı
CHOP Kesme, otomobilin tavan, kaput gibi bazı bölgelerinin yüksekliğinin azaltılması.
CHOPPED WHEEL Hafifleştirilmiş volan.
CHRISTMAS TREE Kirstmas ağacı. otomobilleri, zamanlı 114 millik çekiş yarışmasına başlatmak için lamba dizisi kullanan eleman
CID (Cubic Inch Displacement) inchküp olarak yerdeğiştirme.
CIRCUIT (Elektriksel) Devre. Elektrik kaynağı (batarya), direnç ünitesi (far, vb.) ve elektriğin kaynaktan üniteye ve tekrar kaynağa geçişi için yol oluşturan kablolar.
CIRCUIT BREAKER (Aydınlatma sistemi) Devre kesici. Akım çekilmesi aşırılaştığında, akımın akmasını veya kesilmesini sağlayan koruyucu eleman. Sigortadan farklı olarak, yanmaz fakat titreşim yaparak sürücüye bazı lambaları kapatma fırsatı verir.
CITY TRAFFIC Şehir trafiği
CLASSIFICATION Sınıflandırma.
CLEARANCE Aralık, boşluk. Piston ve silindir, yatak ve muylu gibi iki parça arasındaki aralık.
CLEARANCE VOLUME Ölü hacim
CLOCKWISE Saat yönü, Saat ibresi gibi sağa dönüş.
CLOSED SYSTEM Kapalı sistem
CLUSTER GEAR Grup dişli. Bütün olarak işlenmiş dişli grubu. Grup dişlileri vites kutusunun alt kısmında yer alır. Grup dişlileri, giriş ve çıkış millerini birleştirir.
CLUTCH Kavrama. Bir üniteden diğerine güç akışını bağlayan ve kesen eleman.
CLUTCH DIAPHRAGM SPRING Kavrama diyafram yayı. Yuvarlak tabak biçimindeki ince yay çeliği. Bazı kavramalarda plakayı kavrama diskine karşı bastırır.
CLUTCH DISC Kavrama diski.
CLUTCH EXPLOSION Kavrama patlaması. Yüksek devirde kavramanın dağılması.
CLUTCH HOUSING Volan ve kavrama mekanizmasını çevreleyen dökme demir veya alüminyumdan yapılmıış muhafaza
CLUTCH PEDAL FREE TRAVEL Kavrama pedal boşluğu.
CLUTCH PILOT BEARING Kavrama kılavuz yatağı. Krankın ucuna veya volan merkezine yerleştirilen burç veya rulmanlı yatak
CLUTCH PRESSURE PLATE Kavrama baskı plakası.
CLUTCH SEMI-CENTRIFUGAL RELEASE FINGERS Kavrama yarı santrifüj serbest bırakma parmakları.
CLUTCH THROW-OUT FORK Kavrama çatalı.
CO Karbon monoksitin sembolü.
COASTING Taşıtın motoru vites kutusundan ayrılmış durumda iken sürülüş durumu.
COEFFICIENT OF FRICTION Sürtünme katsayısı.
COEFFICIENT OF PERFORMANCE Etkinlik katsayısı
COEFFICİENT OF VOLUMETRİC EXPANSION Hacimsel genleşme katsayısı
COIL (Ignition) Bobin. Ateşleme sisteminde batarya voltajını buji tırnakları arasından atlayacak değere ulaştıran eleman
COIL SPRING Spiral yay. Ön ve arka süspansiyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
COLD Soğuk
COLD RATE Bir tür batarya derecelendirmesi; bataryanın O°F sıcaklıkta 300 amper akımla eleman voltajı 1.0 voltun altına düşünceye kadar geçen süre
COLD STARTING Soğuk ilk hareket (çalıştırma)
COLLAPSE Çökme, çökertme, yıkma
COLLAPSED (Piston) Isı ve kuvvetin etkisi nedeniyle, servis sırasında etek çapı azaltılan piston.
COMBUSTION Yanma işlemi
COMBUSTION CHAMBER Yanma odası. Piston ÜÖN da iken piston, silindir ve kapak arasında kalan bölüm.
COMBUSTION CHAMBER VOLUME Yanma odası hacmi. Piston ÜÖN da iken piston, silindir ve kapak arasında kalan hacim, (cm3 olarak)
COMFORT Konfor
COMMERCIAL VEHICLE Ticari vasıta (araç)
COMMUTATOR Komütatör. generatör veya marş motoru armatürünün sonundaki mika ile yalıtılmış bakır dilimlerden oluşan, armatürle fırçalar arasında iletim görevi yapan kısım
COMPENSATING PORT Fren merkez silindirinde, hidroliğin depoya dönmesini sağlayan küçük delik.
COMPENSATOR VALVE (Otomatik Transmisyon) Fazla ivmelenme sırasında fren bandına etki eden basıncı artırmak üzere tasarlanan valf
COMPONENT Karışan
COMPONENT PRESSURE Karşan basıncı
COMPOSITION Bileşim
COMPOUND Bileşik. Karıştırılan iki veya daha fazla bileşen
COMPRESSED -AIR BRAKE Basınçlı hava freni
COMPRESSION Sıkıştırma
COMPRESSION CHECK Kompresyon (sıkıştırma basıncı) kontrolü. Marş yapılırken, bu hızda, buji deliklerine takılan bir adaptörle silindir basınçlarının test edilmesi
COMPRESSION GAGE Kompresyon kontrolünde kullanılan ölçü aleti
COMPRESSION RATIO Sıkıştırma oranı
COMPRESSION STROKE Sıkıştırma stroku (kursu)
COMPRESSOR Kompresör, sıkıştırıcı.
COMPRESSION IGNITION Sıkıştırma ateşlemeli
COMPRESSION RATİO Sıkıştırma oranı
COMPREX CHARGER Comprex süperşarjer
COMBUSTION Yanma
COMPLETE COMBUSTION Tam yanma
CONCENTRIC Aynı eksenli daireler
CONDENSE Yoğuşma. Buharın sıvıya dönüşmesi
CONDENSER (Ateşleme) Kondansatör, meksefe
CONDENSER Yoğuşturucu
CONDENSATION Çiğ. Soğuk yüzeydeki yoğuşum
CONDUCTION Kondüksiyon. İki cisim arasında fiziksel temasla ısı iletimi
CONDUCTOR İletken.
CONE CLUTCH Konik kavrama
CONNECTING ROD Biyel, piston kolu
CONSERVATION OF ENERGY Enerjinin korunumu
CONSERVATION OF MASS Kütlenin korunumu
CONDUCTION, İletim
CONSTANT MESH GEARS Sürekli kavrşma halindeki dişliler
CONSTANT PRESSURE Sabit basınçta
CONSTANT VELOCITY UNIVERSAL JOINT Sabit hız üniversal mafsalı. Döndürülen milde hız dalgalanması olmaksızın tork iletimi
CONSTANT VOLUME Sabit hacimde, isokorik, isometrik
CONSTANT VOLUME GAS THERMOMETER Sabit hacimli gaz termometresi
CONSTRUCTION Konstrüksiyon, yapım
CONTACT BRAKER Devre kesici.
CONTACT POINTS (BREAKER POINTS) Platin kontakları
CONTROL LEVER Kontrol levyesi
CONTROL MASS Kontrol kütlesi
CONTROL SURFACE Kontrol yüzeyi
CONTROL VOLUME Kontrol hacmi, açık sistem
CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION Sürekli değişken transmisyon
CONVECTION Taşınım
CONVERGING NOZZLE Yakınsak lüle
CONVERTIBLE Üstü açılabilen spor otomobil
COOLING TOWER Soğutma kulesi
COUNTER CLOCKWISE Saat yönünün tersi, sola dönüş
COUNTER GEAR Grup dişli. Bütün olarak işlenmiş dişli grubu. Grup dişlileri vites kutusunun alt kısmında yer alır. Grup dişlileri, giriş ve çıkış millerini birleştirir.
COUPE Spor kupe (otomobil)
CRANK ANGLE Krank açısı
CRANK WEB Krank kolu
CRANKING MOTOR Marş motoru
CRANKSHAFT Krank mili
CRANKSHAFT TORQUE Krank mili torku
CRITICAL SPEED Kritik hız
CROSS-COUNTRY ABILITY Arazi yeteneği
CRUISE CONTROL SYSTEM Seyir kontrol sistemi, Taşıt hızını otomatik ve verimli biçimde kontrol eden akıllı sistem
CURRENT Elektron akışı veya elektrik akımı
CURRENT-LIMIT RELAY Akım sınırlayıcı röle
CURRENT REGULATOR Akım regülatörü
CURVE Eğri.
CUT-OFF Kesme.
CUT OFF RATIO Kesme oranı
CUTOUT RELAY Devre kesici röle
CW (Clockwise) Saat yönü
CYCLE Çevrim
CYLINDER Silindir

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş