Make your own free website on Tripod.com

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

B


BACKFIRE (Emme sistemi) Geri tepme, karışımın emme manifoldunda yanması.
BACKFIRE (Egzoz sistemi) Geri tepme, yanmamış karışımın egzoz manifoldunda yanması.
BACKLASH Birbiriyle ilişkili olarak çalışan iki parça (ör. iki dişli çark) arasındaki boşluk.
BACKUP LAMP Geri hareket farı
BACK PRESSURE Karşı basınç
BACK WORK RATIO Geri iş oranı
BAFFLE Akış saptırıcı
BALANCE Dengeleme
BALANCING-COIL GAUGE Basınç ve sıcaklık gösterimi için gösterge panosunda kullanılan bir çift bobin.
BALL BEARING Rulman yatak.
BALL JOINT Rulmanlı esnek bağlantı.
BALL JOINT STEERING KNUCKLE Rulmanlı esnek direksiyon bağlantısı
BALL JOINT ROCKER ARMS Rulmanlı esnek külbütör parmakları
BALLAST RESISTOR Dirençli kablo
BASE CIRCLE Kamdaki en düşük nokta Kam çıkıntısının tam karşısındaki alan
BATTERY Batarya, akümülatör
BATTERY CAPACITY Batarya (akü) kapasitesi
BATTERY CHARGER Batarya (akü) şarj cihazı
BATTERY CHARGING Bataryanın (akü) şarjı, doldurulması
BATTERY IGNITION Bataryalı (akülü) ateşleme (geleneksel ateşleme)
BBDC (Before Bottom Dead Center) Alt ölü noktadan önce.
BCI (Battery Council International) Uluslararası Batarya Konseyi
BDC (Bottom Dead Center) Alt ölü nokta
BEAD Tespih, lastiklerde jantla kavraşan kısmın içerisindeki çelik tel
BEARING Yatak, dönen parçaların temas yüzeyleri ile temas halindeki taşıyıcı yüzey
BEARING CLEARANCE Yatak boşluğu, yağlama amacıyla, dönen parçaların temas yüzeyleri ile temas halindeki taşıyıcı yüzey arasında bırakılan boşluk
BELL HOUSING Kavrama kapağı, muhafazası. Volan ve kavramayı veya tork konverter grubunu içine alan metal kapak.
BENDIX DRIVE Bendiks dişlisi, motoru ilk harekete geçirmek için volan dişlisiyle kavraşan dişli. Motor çalışınca, otomatik olarak volan dişlisinden ayrılır.
BEVEL GEAR Konik dişli, örneğin aks uçlarında kullanılan dişli
BEVEL SPUR GEAR dişleri konik biçimde açılmış dişli, bazı diferansiyellerdeki mahruti dişli
BEZEL Cam yuvası, bir ünitede kullanılan camı yerinde tutmak üzere, metalin kıvrılmış kenarı
BHP (Brake horsepower) Fren beygir gücü
BINDERS Otomobil frenleri
BLEEDING Sızdırmak, kanatmak, kapalı bir sistemden hava, basınç veya sıvının boşaltılması
BLEEDING THE BRAKES Hidrolik sistemin havasının alınması
BLOCK Blok, silindirlerin yer aldığı motor parçası
BLOW-BY Egzoz gazlarının segmanlar üzerinden kartere kaçması
BLOWER Süperşarjer, aşırı doldurucu
BLUEPRINTING (Motor) Motorun şartnamelere tam uygun olarak sökülmesi ve montajı. BODY Cisim, gövde, kaporta
BODY PUTTY Kaporta macunu
BOILING POINT Kaynama sıcaklığı
BONDED BRAKE LINING Fren pabucuna yapıştırılan balata
BONNET Kaporta motor kapağı, motor kaputu
BOOST CHARGE Süperşarj dolgusu
BOOSTER Otomobil sistemlerinde (ör. fren ve direksiyon) çıkış basıncını artırmak ve harcanan çabayı azaltmak üzere kullanılan eleman
BOOT Bagaj
BORE Silindir veya silindir çapı
BORE DIAMETER Silindir çapı
BORING Rektifiye etme, silindirlerin daha büyük bir ölçüye tornalanması
BORING BAR (silindir), silindirlerin daha büyük bir ölçüye rektifiye edilmesi, tornalanması için kullanılan makine
BOTTLED GAS LPG (Liquefied Petroleum Gas) Çelik tüplere sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış petrol gazı
BOTTOM DEAD CENTER (BDC) Alt ölü nokta
BOUNDARY Sınır
BOUND ELECTRONS Atom çekirdeğinin iç yörüngesindeki elektronlar
BOURDON TUBE Burdon tüpü. Bazı ölçü aletlerinde kullanılan soru işareti biçiminde kıvrılmış ve basınç altında doğrulmaya çalışan kılcal boru.
BOX Kutu, transmisyon.
BOXED ROD Yan yüzetlerine plakalar kaynatılarak güçlendirilmiş biyel
BRAKE ANCHOR Fren pabucu tespit pimi. Pim arka plakaya sıkıca tutturulmuştur.
BRAKE ANTI-ROLL DEVICE Yokuş yukarı duruşlarde fren sistemi basıncının düşmesini önleyen ünite. Fren basıncı, kavrama serbest bırakılıncaya veya bazı modellerde gaz pedalı serbest bırakılıncaya kadar korunur.
BRAKE BACKING PLATE Fren pabuçlarının tutturulduğu rijit çelik plaka
BRAKE BAND Birçok el freni sisteminde kullanılan ve fren balatalı diskini saran bant
BRAKE BLEEDING Fren havasını alma.
BRAKE CYLINDER Fren silindiri.
BRAKE - DISC TYPE Disk fren. Çelik disk ve kaliper tip balata kullanan fren sistemi
BRAKE DRUM Fren kampanası. Fren pabucunun etrafında dönen ve tekerleğe civatalarla tutturulmuş, dökme demir veya alüminyum gövde
BRAKE DRUM LATHE Kampana tornası. Kampananın iç yüzeyini işleyen makine
BRAKE FADE Fren zayıflaması. Fren balatası ile kampana arasındaki sürtünme kaybına bağlı olarak fren kuvvetinin azalması. Isınmayla oluşur.
BRAKE FEEL Frenleme hissi. Güç fren sistemlerinde, fren pedal basıncı ile gerçek frenleme kuvveti arasındaki ilişkiyi sürücüye hissettiren özel bir ünite eklenir.
BRAKE FLUID Fren hidrolik yağı. Hidrolik fren sistemlerinde kullanılan özel sıvı
BRAKE FLUSHING Fren sisteminin alkol veya fren hidroliği ile yıkanması. Su, kir ve diğer maddelerin temizlenmesi için, merkez pompasına doldurulan sıvı, boruları ve tekerlek silindirlerini temizledikten sonra, hava alma rakorundan dışarıya atılır.
BRAKE HORSEPOWER (bhp) Fren beygir gücü. Motor tarafından üretilen gerçek, kullanılabilir güç. Genellikle motor dinamometresi ile ölçülür
BREAK-IN Alıştırma, rodaj. Yeni veya yenileştirilmiş parçaların birbirine alıştırılması için azaltılmış güç ve değişik hızlarda yapılan çalışma
BRAKE LINING Fren balatası. Fren pabuçlarına bağlanan sürtünme malzemesi
BRAKE-PARKING Park freni, park edilen aracı yerinde tutmak üzere kullanılan fren
BRAKE PEDAL Fren pedalı
BRAKE POWER Fren gücü
BRAKE SHOE GRINDER Fren balata tornası
BRAKE SHOE HEEL Fren pabucu topuğu. Fren pabucunun tespit pimi tarafındaki ucu
BRAKE SHOE TOE Fren pabucu burnu. Fren pabucunun serbest tarafındaki ucu
BRAKE SHOES Fren pabuçları. Fren balatalarının tespit edildiği parçalar
BRAKE SYSTEM Fren sistemi
BRAKING DECELERATION Fren yavaşlama ivmesi
BRAKING DISTANCE Frenleme mesafesi
BRAKING EQUIPMENT Fren sistemi elemanları
BRAKING RATIO Frenleme oranı. Fren yavaşlama ivmesinin yerçekimi ivmesine oranı
BRAKING WORK Frenleme işi. Fren kuvveti ile frenleme sırasında katedilen yolun çarpımı
BRAZE Sert lehim. İki parçanın kenarlarını ısıtıp üzerine pirinç beya bronz damlatarak yapılan birleştirme işlemi
BREAKER (Lastik) Lastiğin esas gövdesine ilave koruma sağlamak üzere, dişlerin altına yerleştirilen kauçuk ve/veya dokuma iplikler
BREAKER ARM Platin kontaklarından bir tanesinin bağlandığı hareketli kol
BREAKER POINTS (Ateşleme) Platin kontakları. Açılıp kapanarak primer devreyi kesen ve bağlayan kontaklar
BREATHER PIPE Havalandırma borusu. Motorun içine açılan ve motorun hemen altına kadar uzanan boru.
BRIDGE FORMATION Köprü oluşumu. İki zamanlı motorlarda, buji üzerindeki yanma artıklarının elektrodlar arasında meydana getirdiği ve bazen ateşlemeyi önleyen devre
BROACH Broşlama. Metal bir yüzeyin, kuvvet etkisi altında, üzerinden çok ağızlı kesici bir takım geçirilerek istenen biçime getirilmesi.
BRUSH Fırça. Jeneratör veya marş motorlarının komütatörlerine sürtünerek çalışan karbon veya bakır parçalar
B & S GAUGE (Brown and Sharpe) Standard bir tel çapı ölçüsü
BTDC (Before Top Dead Center) Üst ölü noktadan önce
BTU (British thermal unit) 1 pound suyun sıcaklığını bir Fahrenheit derece yükseltmek için gerekli ısı miktarı
BUDC (Before Upper Dead Center) Üst ölü noktadan önce, BTDC ile aynı
BULK AVERAGE VALUE Yığın ortalama değeri
BUMPER Tampon
BURNISH Parlatma. Bir yüzeyi, sert düzgün bir parça ile ovalayarak aşırı parlatma
BUS Otobüs
BUSHING Burç yatak. Yay bağlantısı, piston pimi gibi elemanların yataklandırılmasında kullanılan ve esas parçadan ayrılabilen tek parça konstrüksiyon
BUTANE Bütan. Basınç altında sıvılaşan ve bazan motor yakıtı olarak ta kullanılan petrol gazı
BUTTERFLY VALVE Kelebek valf. Karbüratörde kullanılan gaz kelebeği
BYPASS FILTER Bypass (kısa devre) filtresi. Motordan geçen yağın sürekli olarak bir bölümünün süzüldüğü filtre
BYPASS VALVE Bypass (kısa devre) valfi. Akışkanın, normal kanalı yerine, başka bir kanaldan akmasını sağlayan valf

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş