Make your own free website on Tripod.com

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

N


NADA (National Automobile Dealers' Association) Milli otomobil satıcıları birliği
NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) Milli stok otomobil yarışçıları birliği
NEEDLE BEARING İğneli yatak .
NEEDLE VALVE İğne valf.
NEGATIVE TERMINAL Negatif kutup
NET POWER Net güç. Vantilatör, hava filtresi, alternatör, egzoz sistemi, vb. motorun taşıta monte edildiğinde üzerinde bulunan bütün sistemlerle birlikte motorun ürettiği maksimum güç.
NEUTRAL POINT Nötr nokta
NEUTRON Nötron (atomda)
NEWTON'S LAW Newton Kanunu
NHRA (National Hot Rod Association) Milli sıcak rot birliği
NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) Milli otoyol trafik güvenliği kaydı
NITROGEN Azot
NITROGEN OXIDES Nitrojen (azot) oksitleri
NLGI (National Lubricating Grease Institute). Milli Yağlama gres enstitüsü
NONFERROUS METALS Demir dışı metaller
NO-LOAD TEST Yüksüz test
NONCONDUCTOR Yalıtkan
NORMAL SHOCK Normal şok
NOx Nitrojn (azot) oksitleri
NOZZLE Lüle
NOZZLE HOLDER ASSEMBLY Lüle tutucu ünitesi
NSC (National Safety Council) Milli Emniyet Konseyi
NUCLEUS Atom çekirdeği
NUMBER DRILLS Matkap ucu takımı

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş