Make your own free website on Tripod.com

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

W


WANDERING (Steering) Ön tekerleklerin sağa sola yalpalaması
WANKEL ENGINE Dönel motor, wankel motoru
WARNING TRIANGLE Uyarı üçgeni
WASHER Pul rondela
WATER COOLING Su ile soğutma
WATER JACKET Su ceketi
WATER PUMP Su (devridaim) pompası
WEDGE Kama, kama tipi yanma odası kullanan motor
WEDGE COMBUSTION CHAMBER Kama tipi yanma odası
WEIGHT (Curb) Yolcusuz taşıt ağırlığı (yağlama, soğutma ve yakıt sistemi dolu
WEIGHT (Shipping) Temel taşıt ağırlığı (soğutma sıvısı ve yakıt yok)
WEIGHT (Sprung) Ağırlık (asılı ağırlığa bakınız)
WEIGHT DISTRIBUTION Ağırlık dağılımı. Taşıt toplam ağırlıığnın ön ve arka dingiller tarafından taşınan yüzdeleri
WELD Kaynak. İki metalin ısıtılıp eritilerek birleştirilmesi
WET BULB TEMPERATURE Yaş termometre sıcaklığı
WET SLEEVE Yaş gömlek. Motorda dış yüzeyi soğutma sıvısıyla direkt temasta olan silindir gömleği
WHEEL ALIGNER Tekerlek (ön düzen) ayar cihazı
WHEEL BALANCER Tekerlek balans cihazı
WHEELBASE Dingil mesafesi. Ön tekerlekler ile arka tekerlekler arasındaki mesafe
WHEEL CYLINDER Tekerlek silindiri. Hidrolik fren sisteminde merkez silindirinden gelen basıncı fren pabuçlarına ve kampanaya uygulayan eleman
WHEEL HOP Tekerlek sıçraması. Ani ivmelenme sırasında tekerleğin sıçrama hareketi.
WHEELIE BARS Tekerlek çubukları. Yarış arabalarının (drag racer) ani ivmelenmelerinde aracın ön tarafının zeminden fazla kalkmasını önlemek üzere kullanılan kollar
WHEEL LUG or LUG BOLT Tekerlek bijon civataları. Tekerleği göbeğe bağlayan civatalar
WHEEL RAKE Kamber, tekerlek king piminin eğimi
WHEEL RIM Tekerlek jantı
WHEEL-SLIP BRAKE Tekerlek kayıcı freni
WHEEL SUSPENSION Tekerlek süspansiyonu
WIDE TREADS, WIDE OVAL, etc. Geniş lastikler. Lastiğin kesit yükseklik / genişlik oranı yaklaşık 0,70 olan lastikler
WINDING THE ENGINE Motoru maksimum devrinde çalıştırma.
WINDSCREEN Taşıtın ön camı
WINDSHIELD Taşıtın ön camı
WIND TUNNEL Rüzgâr tüneli
WIPER Silecek, cam sileceği
WIPER BLADE ELEMENT Cam sileceği elemanı
WIRING DIAGRAM Tesisat diyagramı.
WISHBONE Lades kemiği. Süspansiyon kumanda kolu. Bazı otomobillerde dingil karesini şasi çerçevesiyle birlikte tutmak için kullanılan rot kurgusu
WITNESS MARKS Tanık işaretleri. Parçaları uygun konumlarında yerleştirmek için kullanılan işaretler
WORKING FLUID Aracı akışkan
WORKING PRESSURE Çalışma basıncı
WORM GEAR Kurt dişli, mil üzerine kabaca spiral biçiminde açılmış dişli
WORM AND ROLLER Direksiyon milinde kurt dişli ve kurt dişli ile kavraşmak üzere çapraz konik pimin bir ucunda rulman kullanan direksiyon tipi
WORM AND SECTOR Kurt dişli ve sektör. Direksiyon milinde kurt dişli ile kavraşan dişli sektörü kullanan direksiyon tipi
WORM AND TAPER PIN Kurt dişli ve konik pim. Direksiyon milinde kurt dişli ve çapraz konik pim kullanan direksiyon tipi
WRIST PIN Piston pimi

Y

Z

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş