Make your own free website on Tripod.com

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

Q


QUADRA-TRAC Dört tekerlekten tahrik
QUANTITY Miktar
QUENCH (Flame) Sönme
QUENCHING Sıvıya daldırarak soğutma
QUICK CHARGER Çabuk şarj cihazı
QUICKSILVER Civa

R


RACE (Bearing) Dış veya iç rulmanlı yatak bileziği
RACE CAMSHAFT Değişken (kam profili değiştirilebilen) kam mili
RACING SLICK Drag yarışlarında kullanılan geniş temas yüzeyli dişsiz lastik
RACK AND PINION GEARBOX (Steering) Pinyon dişlili direksiyon kutusu
RADIAL Merkez doğrultusunda
RADIAL ENGINE Yıldız motor
RADIAL-PLY TIRE Radyal lastik
RADIATION Radyasyon, ısının ışıma yoluyla taşınımı
RADIATOR Radyatör
RADIUS RODS Dingile tutturulmuş ve çerçeveye bağlı olarak salınan, dingili şasi çerçevesine göre dik konumda tutan rotlar.
RAIL Ray
RAKED Zemin mesafesi, otomobilin önünde veya arkasında eğimli bir görüntü veren zemin mesafesi
RAM AIR Ram havası, taşıtın öne hareketine bağlı olarak alınan hava
RAM INDUCTION Ram girişi
RAM INTAKE MANIFOLD Ram emme manifoldu
RATED POWER (Engine); Anma gücü
RATIO Oran
REACTANTS Yanma işlemine girenler
REAM Raybalama
REAR AXLE Arka dingil
REAR AXLE HOUSING Arka dingil muhafazası
REAR-WHEEL DRIVE Arkadan tahrikli
RECEIVER-DRIER Alıcı-kurutucu
RECHARGING Yeniden şarj
RECIPROCATING ACTION Pistonların ileri geri hareketi
RECIRCULATING BALL WORM AND NUT Bilyeli somun tipi direksiyon kutusu
RECTIFIER AC (alternatif akım) DC (doğru akım) dönüştürücü
RED LINE Kırmızı hat. Önerilen maksimum motor devri
REDUCED PRESSURE İndirgenmiş basınç
REDUCED TEMPERATURE İndirgenmiş sıcaklık
REDUCING FLAME Asetileni fazla kaynak alevi
REFRIGERANT Soğutucu akışkan
REFRIGERATOR Soğutma makinesi
REGENERATION Rejenerasyon (iç ısıtma)
REGULATOR Regülatör
RELAY Röle.
RELIEVE Rahatlatma.
RESIDUAL MAGNETISM Artık manyetizma
RESISTANCE Direnç
RESISTOR Direnç elemanı
RESISTOR SPARK PLUG Dirençli buji
RESONATOR Küçük susturucu.
RETAINER Tutucu
RETARDER Geciktirici
RETRO-REFLECTOR Geriye yansıtıcı
REVERSE-ELLIOT TYPE AXLE Ters elliot tipi dingil
REVERSE FLUSH Ters akışlı yıkama (radyatör temizleme)
REVERSE IDLER GEAR Geri vites ara dişlisi
REVERSIBLE Tersinir
REVERSIBLE WORK Tersinir iş
RICARDO PRINCIPLE Ricardo Prensibi
RICH MIXTURE Zengin karışım
RIDING THE CLUTCH Pedalı sürmek, Sürücünün hareket sırasında ayağını debriyaj pedalı üzerinde tutması 1
RIGID AXLE Rijit dingil
RING Segman
RING GAP Segman ağız aralığı
RING EXPANDER Segman yayı
RING GEAR Halka dişli
RING GROOVES Piston oyuğu, yarığı
RING JOB Segman işi, silindirlerin yenileştirilerek yeni segmanların takılması
RING RIDGE Segman çıkıntısı, silindirin segmanların ulaşamadığı üst bölümü
RIVET Perçin
RMA (Rubber Manufacturer's Association) Lastik imalatcıları birliği.
ROAD FEEL Yol hissi, direksiyon sistemi aracılığıyla sürücüye iletilen yol titreşimleri
ROAD SPEED Yol hızı.
ROAD TRAFFIC LEGISLATION Karayolları Trafik Kanunu
ROCKER ARM Külbütör manivelası, parmağı
ROCKER ARM SHAFT Külbütör mili
ROCKER PANEL Marşbiyel, eşik
ROCKWELL HARDNESS Rockwell sertliği
ROD Çubuk, biyel, sert araba kullanımı
RODDING THE RADIATOR Radyatör şişleme
ROLL BAR Devrilme çubuğu. Şasinin bir yanından diğerine giden ve taşıtın devrilmesi halinde sürücüyü koruyan ağır çelik çubuk.
ROLLER BEARING Rulmanlı yatak
ROLLER CLUTCH Rulmanlı kavrama
ROLLER TAPPETS or LIFTERS Rulmanlı supap itici
ROLLING FRICTION Yuvarlanma sürtünmesi
ROLLING RADIUS Yuvarlanma yarıçapı
ROTARY ENGINE Wankel motoru
ROTARY FLOW Dönel akış
ROTARY MOTION Dnel hareket, dönme hareketi
ROTATING SHAFT Dönen mil
ROTATIONAL FREQUENCY Dönme frekansı
ROTOR Rotor
ROUGHING STONE Kaba işleme taşı
RPM (Revolutions per minute) Devir/dakika
RUNNING-FIT Boşluklu (yağlamaya yetecek kadar) alıştırma
RUNNING IN Alıştırma, rodaj

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş