Make your own free website on Tripod.com

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

U


UNBURNED HYDROCARBON Yanmamış hidrokarbon
UNDERCOATING Alt kaplama
UNDER-SQUARE ENGINE Karealtı motor. Silindir çapı stroktan küçük motor
UNDERSTEER Yetersiz dümenleme
UNIT BODY Ünite gövde. Şasi çerçevesi görevi yapan otomobil gövdesi
UNIVERSAL JOINT Üniversal mafsal.
UNSPRUNG WEIGHT Yaysız ağırlık. Otomobilin süspansiyon sistemiyle taşınmayan kısımlarının ağırlığı
UPDRAFT CARBURETOR Yukarı akışlı karbüratör
UPPER BEAM Üst kol, üst ışın
UPSET Çekiçleyerek çap büyütme
UPSHIFT Vites büyütme.
URBAN TRAFFIC ?ehir içi trafiği
USEFUL WORK Faydalı iş

V


VACUUM Vakum, atmosfer basıncından düşük basınç.
VACUUM ADVANCE (Distributor) Vakum avansı
VACUUM BOOSTER Yardımcı vakum pompası
VACUUM BRAKING SYSTEM Vakumlu fren sistemi
VACUUM GAGE Vakum göstergesi
VACUUM PUMP Vakum pompası, vakum üreten pompa
VACUUM RUNOUT POINT Sistemin vakumu ile en yüksek fren kuvvetinin elde edildiği nokta
VACUUM SWITCH Vakum anahtarı. Vakumla açılıp kapanan anahtar
VACUUM TANK Vakum deposu
VALVE Supap, valf
VALVE ARRANGEMENT Supap düzenlemesi
VALVE CLEARANCE (Engine) Supap boşluğu. Supap sapı ile külbütör manivelası arasındaki boşluk
VALVE DURATION Supabın açık kalma süresi (krank açısı cinsinden)
VALVE FACE Supap oturma yüzeyi
VALVE FLOAT Supap yüzmesi. Çok yüksek hızlarda supabın kapanamadan tekrar açılması
VALVE GRINDING Supap taşlama
VALVE GUIDE Supap klavuzu
VALVE HEAD (Engine) Supap başı
VALVE-IN-HEAD ENGINE Supapları kapakta olan üstten supaplı motor
VALVE KEEPER or VALVE KEY or VALVE RETAINER Supap tırnağı. Supap yayı, supap yayı tablası ve supap sapını bir arada tutan küçük parça.
VALVE LASH Supap boşluğu
VALVE LIFT Supabın maksimum kalkma yüksekliği
VALVE LIFTER or CAM FOLLOWER Supap iticisi
VALVE MARGIN Supap oturma yüzeyi genişliği
VALVE OIL SEAL Supap yağ yalıtıcı
VALVE OVERLAP Supap bindirmesi
VALVE PORT Supap portu (deliği)
VALVE ROTATOR Supap döndürücü
VALVE SEAT Supap oturma yüzeyi
VALVE SEAT GRINDING Supap yüzeyi yaşlaması
VALVE SEAT INSERT Baga
VALVE SPRING Supap yayı
VALVE STEM (Engine) Supap sapı
VALVE TAPPET Supap ayar civatası
VALVE TIMING Supap zamanlaması
VALVE TRAIN Supap mekanizması
VALVE UMBRELLA Supap klavuz sızdırmazlık contası
VANE Kanatcık, palet
VANE PUMP Paletli pompa
VAPOUR Buhar
VAPOUR PRESSURE Buhar basıncı
VAPOR LOCK Buhar kilidi veya tıkacı
VAPOR SEPARATOR Buhar ayırıcı
VARIABLE PITCH STATOR Kanatcıkları ayarlanabilen stator
VARNISH Vernik, cila. Uzun süreli veya sıcak kullanım nedeniyle motorun iç kısımlarında oluşan artıklar
V-BELT V kayışı
VEE-ENGINE V tipi motor
VEHICLE Taşıt.
VEHICLE BODY Taşıt gövdesi, kaporta
VEHICLE HEATER Taşıt ısıtıcısı
VELOCITY Hız.
VELOCITY COEFFICIENT Hız katsayısı
VELOCITY OF SOUND Ses hızı
VENT TUBE Havalandırma borusu
VENTURI Ventüri
VIBRATION Titreşim
VIBRATION DAMPER Titreşim damperi
VISCOSIMETER Viskozimetre, viskozite ölçme aleti
VISCOSITY Viskozite, sıvıların akmaya karşı direnci
VISCOSITY INDEX Viskozite indeksi
VISIBILITY Görüş, görünebilirik
VOLATILE Easily evaporated
VOLATILITY Uçuculuk (benzin, alkol, vb.)
VOLT Volt, elektriksel gerilim birimi
VOLTAGE Voltaj
VOLTAGE DROP Voltaj düşmesi
VOLTAGE REGULATOR Voltaj regülatörü
VOLTMETER Voltmetre
VOLUME Hacim
VOLUMETRİC Hacimsel
VOLUMETRIC EFFICIENCY Hacimsel verim
VOLUME EXPANSIVITY Hacimsel genişleyebilirlik
VOLUMETRIC FLOW RATE Hacimsel debi
VORTEX FLOW Burgu gibi dönerek ilerleyen akış
VULCANIZATION Vulkanizasyon, lastik bileşiğinin karakteristiklerini değiştirmek için uygulanan ısıl işlem

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş