Make your own free website on Tripod.com

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

O


OCTANE Oktan
OCTANE RATING Oktan derecesi
OD (Outside diameter) Dış çap
ODOMETER Odometre. Katedilen mesafeyi ölçmek ve kaydetmek üzere kullanılan alet
OEM (Original Equipment Manufacturer) Orijinal teçhizat imalatcısı
OFF CENTER Merkezden kaçıklık
OFF-ROAD VEHICLE Karayolu dışı taşıt
OHC (Overhead camshaft) Üsten kam mili
OHM Ohm, direnç ölçü birimi
OHMMETER Ohmmetre, direnç ölçü aleti
OIL BATH AIR CLEANER Yağ banyolu hava filtresi
OIL BURNER Yağ yakıcı (Yağ yakan motor için kullanılır)
OIL-COMBINATION SPLASH and PRESSURE SYSTEM Çarpmalı ve basınçlı yağlama birleşik sistemi
OIL FILTER Yağ filtresi
OIL -FULL PRESSURE SYSTEM Tam basınçlı yağlama sistemi
OIL GALLERY Yağ galerisi, yağ kanalı
OIL - ML (Motor Light) Hafif hizmet motor yağı
OIL - MM (Motor Medium) Orta hizmet motor yağı
OIL -MS (Motor Severe) Yüksek hız veya ağır hizmet motor yağı
OIL PUMP Yağ pompası
OIL PUMPING Yağ pompalama, yağ yakma. Yağın segmanları geçerek yanma odasına girmesi ve orada yanması.
OIL SEAL Yağ contası, keçesi
OIL SLINGER Yağ deflektörü
OIL -SPLASH SYSTEM Çarpmalı yağlama sistemi
OPACITY Geçirgenlik, ışık geçirgenliği
OPEN CIRCUIT Açık devre, iletkeni kopuk veya ayrılmış devre
OPPOSED CYLINDER ENGINE Karşıt silindirli motor. Boksör motor
ORSAT GAZ ANALYZER Orsat gaz analiz cihazı
OSCILLATION Salınım
OSCILLOSCOPE Osiloskop
OTTO CYCLE Otto çevrimi
OUTPUT Çıkış (gücü)
OUTPUT SHAFT Çıkış mili
OVERCHARGING Aşırı şarj
OVERDRIVE Overdrive, aşırı hız
OVERHEAD CAMSHAFT Üstten kam
OVERHEAD VALVES Üstten supaplar
OVERRUN BRAKING SYSTEM
OVERRUNNING CLUTCH Tek yönlü mekanik kavrama
OVERRUNNING CLUTCH STARTER DRIVE Marş motoru tek yönlü kavraması, ayrılıncaya kadar kavraşma devam eder.
OVERSQUARE ENGINE Kare üstü motor, silindir çapı stroktan fazla olan motor
OVERSTEER Aşırı yönlendirmeli
OVERTAKING Geçiş, sollama
OXIDES OF NITROGEN (NOx) Nitrojen (azot) oksitleri
OXIDIZE (Metal) Oksitleme
OXIDIZING FLAME Ositleyici alev, oksijeni fazla kaynak alevi
OXYGEN Oksijen gazı

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş