OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

A


AAA (American Automobile Association) Amerikan Otomobil Birliği
ABDC Alt ölü noktadan sonra
A BONE MODEL "A" Ford.
ABSOLUTE ENTROPY Mutlak entropi
ABSOLUTE PRESSURE Mutlak basınç
ABSOLUTE ZERO Mutlak sıfır -273.16°C
AC Alternatif akım
ACCELERATOR Gaz pedalı
ACCELERATOR PUMP Kapış pompası.
ACCESSORIES Aksesuarlar
ACCUMULATOR Akü, batarya
ACCUMULATOR PISTON (Otomatik Transmisyon) Fren bandı pistonu
ACEEE (The American Council for an Energy Efficient Economy) Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi
ACETYLENE Asetilen gazı
ACID Asit, Akü elektroliti, sülfürik asit ve su karışımı
ACKERMAN PRINCIPLE Ackerman prensibi (direksiyon sisteminde)
ACTIVATION TIME Uyartım zamanı
ACTIVE MATERIAL Aktif malzeme, akü plakalarının malzemesi
ACTUAL NOZZLE Gerçek lüle
ACTUAL USEFUL WORK Gerçek yararlı iş
ACTUAL DIFFUSER Gerçek yayıcı
ADDITIVE Katık (benzin, yağ gibi maddelerin karakteristiklerini iyileştirmede kullanılır).
ADIABATIC Adyabatik, ısı geçişi olmadan
ADIABATIC SATURATION PROCESS Adyabatik doyma işlemi
ADIABATIC FLAME TEMPERATURE Adyabatik alev sıcaklığı
ADIABATIC EFFICIENCY Adyabatik verim
ADVANCE Avans
ADVANCE (Ateşleme zamanı) Buji üst ölü noktadan önce çekecek şekilde ateşleme zamanının ayarlanması.
ADVANCE CURVE Avans eğrisi.
AEA (Automotive Electric Association) Otomotiv Elektrik Birliği.
AERA (Automotive Engine Rebuilders Association) Otomotiv Motor Yenileştiriciler Birliği.
AERODYNAMICS Aerodinamik
AERODYNAMIC DRAG Aerodinamik sürükleme
AFTERBURNER Artyakıcı
AHRA (American Hot Rod Association) Amerikan Sıcak Rot Birliği. (Hot-Rod bir Amerikan terimi olup halihazırda çalışan bir sistemin daha yüksek performans elde etmek amacıyla, parça ilavesi ya da değişimi yoluyla modifiyesi anlamına gelir.
AIR Hava
AIR (Air Injection Reactor system) Hava enjeksiyon reaktör sistemi (emisyonları azaltmak üzere).
AIR BRAKE SYSTEM Hava fren sistemi.
AIR CLEANER Hava filtresi.
AIR CONDITIONER İklimlendirici, klima.
AIR COOLED Hava ile soğutulan.
AIR FILTER Hava filtresi.
AIR FLOW SENSOR Hava akış (debi) sensörü.
AIR FOIL Hava levhası, yarış arabalarında yüksek hız kararlılığı sağlamak için kullanılır.
AIR/FUEL RATIO Hava/yakıt oranı
AIR GAP (Regülatör) Hava aralığı
AIR GAP (Bujide) Merkez ve yan elektrotlar arasındaki mesafe
AIR HORN (Karbüratör) Hava kanalının girişi
AIR HORN (Uyarı) Havalı korna
AIR POLLUTION Hava kirliliği
AIR SPRING Hava yayı veya yastığı
AIR STANDARD ASSUMPTIONS Hava standardı kabulleri
AIR STANDARD CYCLE İdeal hava çevrimi
ALIGN Ayarlamak
ALLOY Alaşım
ALL-WHEEL DRIVE Tüm tekerleklerden tahrikli
ALNICO MAGNET Alnico mıknatıs, yapısında (Al) alüminyum, (Ni) nikel ve (Co) kobalt bulunan mıknatıs.
ALTERNATOR Alternatör
ALTERNATING CURRENT (AC) Alternatif akım
AMA (Automobile Manufacturers Association) Otomobil İmalatçıları Birliği
AMBIENT TEMPERATURE Ortam sıcaklığı
AMMETER Ampermetre
AMPERE Akım şiddeti birimi
AMPERAGE Amperaj, amper olarak akan akım
AMPERE HOUR CAPACITY Amper saat kapasitesi, akünün belli sürede belli akımı verebilme yeteneği.
ANNEAL Metalleri tavlama, sertliğini giderme
ANODE Anod - pozitif kutup
ANTENNA Anten
ANTIBACKFIRE VALVE Geri tepme yi önleme valfi
ANTIFREEZE Antifriz
ANTIFRICTION BEARING Rulmanlı yatak
ANTIKNOCK AGENT Vuruntu önleyici katık
ANTIKNOCK QUALITY Vuruntu önleme kalitesi
ANTIPERCOLATOR Karbüratörde, deşarj tüpündeki buhar çıkış deliği
API (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü
APRA (Automotive Parts Rebuilders Association) Otomotiv Otomotiv Parça Yenileştiriciler Birliği
ARC WELDING Ark (elektrik) kaynağı
ARC İki elektrod arasından kıvılcımın atlaması, ark
ARMATURE Armatür
ARMATURE (Röle, regülatör, korna, vb.) Ünitenin hareket edebilen parçası
ARMATURE (Marş motoru) Kutup ayakları arasında dönen eleman
AQUAPLANING Tekerleklerin yoldaki su birikintileri üzerinde kayması, yüzmesi
ASBESTOS Asbest.
ASLE (American Society of Lubrication Engineers) Amerikan Yağlama Mühendisleri Birliği.
ASME (American Society of Mechanical Engineers) Amerikan Makine Mühendisleri Birliği.
ASSE (American Society of Safety Engineers) Amerikan Güvenlik Mühendisleri Birliği.
ASYMMETRICAL LOWER BEAM Asimetrik aşağı hüzme (farlarda).
ASTM (American Society for Testing Materials) Amerikan Malzeme Test Birliği.
ATA (American Trucking Association) Amerikan Kamyoncular Birliği.
ATDC (After Top Dead Center) Alt ölü noktadan sonra.
ATMOSPHERIC PRESSURE Atmosfer basıncı.
AUTO-IGNITION Otomatik (kendiliğinden) ateşleme
AUTOMATIC CHOKE Otomatik jigle
AUTOMATIC CLUTCH Otomatik kavrama (debriyaj)
AUTOMATIVE ENGINEERING Otomotiv mühendisliği
AUTRONIC EYE Otomatik elektronik far hüzmesi seçici eleman
AUXILIARY STARTING DEVICES (diesel motorlarında) Yardımcı ilk hareket elemanları
AWL (Lastik) Biz, ucu sivri, ince tornavida benzeri el aleti
AXIAL Eksenel
AXLE Dingil, aks
AXLE END GEARS Aks dişlisi
AXLE RATIO Aks oranı, aksın bir dönüşü için şaftın dönme miktarı

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş