OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

Prof.Dr. Selim ÇETİNKAYA

© Çetinkaya 2000

[KISALTMALAR] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

Bu sözlük, size kolay bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Tanımlamalar, standard sözlüklerdekilerden biraz farklı olabilir. Zira, kelimelerin tam bir açıklamasından ziyade, kuşku duyabileceğiniz otomotiv terimlerini hatırlatma yapacak kadar ayrıntıya girilmiştir. Ayrıntılı tanım ve açıklamalar, konu ile ilgili kaynaklarda bulunabilir.

This dictionary is designed to provide an easy reference for you. The definitions may differ somewhat from those given in a standard dictionary. They are not intended to be all-inclusive but have the purpose of serving as reminders so that you can quickly refresh your memory on automotive terms about which he may be doubtful.More complete definitions and explanations of terms are found in related texts.

cartooncar.gifAna Sayfaya Dönüş