Make your own free website on Tripod.com
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2)35 inci maddesiyle değiştirilen 10 ncu maddesinde, ".....
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (.....)
Buna göre, motorlu taşıtlar verginizi, ödeme seçeneklerini ve ayrıca kasko değerlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.
Gelir İdaresi Başkanlığı

t1b.gif
Trafik sayfasına dönüş