Make your own free website on Tripod.com

2002 Yılı Trafik Cezaları

Madde
Suçun konusu
Para cezası Ceza puanı Açıklama
13 Yolu yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlardan izin almadan zarar verecek şekilde karayolunda çalışmak 83.000.000 TL - Engeller bütün sorumluluk yaratan kişilere ait olmak üzere kaldırtılır.
14Karayollarına birşey atmak, dökmek, bırakmak. Karayolları yapı ve tesislerini bozmak, trafik işaretlerini tahrip etmek veya yerini değiştirmek83.000.000 TL10Tehlike ve engeller, bütün sorumluluk yaratanlara ait olmak üzere kaldırtılır.
16 Karayolları kenarına izin alınmadan tehlike ve engel yaratacak şekilde levha, ışık, işaretleme yapmak, ağaç, direk vs. dikmek ve bulundurmak 838.300.000 TL - Tehlike ve engeller sorumluluk yaratana ait olmak üzere, yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşca kaldırılır.
17 Belediye sınırları dışında karayolları kenarında izinsiz yapı, tesis yapmak 838.300.000 TL - Tehlike ve engeller sorumluluk yaratana ait olmak üzere, yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşca kaldırılır.
18 Belediye sınırları içinde karayolları kenarında izinsiz yapı, tesis yapmak 838.300.000 TL -
-
20/1a İlk tescilli yapılacak araçları ve gümrükten çekilen araçları 3 ay içinde tescilli hurdaya çıkarılması halinde 1 ay içinde yazılı olarak tescil kuruluşlarına bildirmemek 40.700.000 TL - Tescili yapılıncaya kadar trafikten men.
20/1e Tescilli araçları satın ve devir alanların 1 ay içinde üzerine almamak 40.700.000 TL - Tescili yapılıncaya kadar trafikten men.
21 Tescil edilen araçları trafik belgesi ve plaka alınmadan trafiğe çıkarmak 167.000.000 TL 1 Eksiklikler giderilinceye kadar men.
23 Lüzumlu belgeleri araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmamak 20.200.000 TL 1
-
25 Süresi bitmiş geçici belgeyle trafiğe çıkmak, geçici belge ve plakaları araç dışı veya başka araçlarda kullanmak 40.700.000 TL 1 Araç trafikten men.
26/1 Araçlarda buludurulması zorunlu trafik ayrım işaretlerini bulundurmamak 20.200.000 TL 1 Araç trafikten men. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse tescil plakasına 8.500.000 TL ceza düzenlenir.
26/2 Özel izin alınmadan araçların dışında bulundurulması mecburi işaretlerden başka, işaret vb. donanımların bulundurulması 20.200.000 TL 1 Sürücü araç sahibi değilse tescil plakasına 8.500.000 TL ceza alınır.
28 Araçların tescil plakalarının resmi araçlara ait plaka renginde olması 40.700.000 TL 1
-
29 Emniyet araçlarının renk ve ayrım işaretlerini öze kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilere ait araçlarda kullanmak 20.200.000 TL - Aykırılık giderilinceye kadar trafikten men.
30/1a Servis freni, lastikler ve dış ışık donanımlarının bozuk ve teknik şartlara uygun durumda olmaması 20.200.000 TL 8 Teknik şartlara uygun hale getirilinceye kadar trafikten men.
30/1b Süs, aksesuar, çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkaran 40.700.000 TL 8 İhtar edilir. Tekrarında araç men.
31/1a Bulundurulması mecburi gereçleri bulundurmamak veya kullanmamak 20.200.000 TL 5 Araç sahiplerine de aynı ceza uygulanır.
31/1b Kamyon, otobüs ve çekicide takograf, taksi otoda taksimetre bulundurmamak, kullanmamak 83.000.000 TL 5 Araç trafikten men. Sürücü araç sahibi değilse plakasına 34.800.000 TL para cezası uygulanır.
32 Araçtaki teknik ve adres değişikliğini 30 günde trafiğe bildirmemek 20.200.000 TL 1 Değişiklik işlenene kadar trafikten men.
34 Muayene süresini geçirmek, muayene mecburi olduğu halde yaptırmamak 20.200.000 TL 1
-
37 Bisikleti 11, motorsuz taşıt ve hayvan sürücüsü 13 yaşını bitirmeden kullanmak 20.200.000 TL -
-
44/a Sürücü belgesi sahiplerinin adres değişikliğini 30 günde trafiğe bildirmemek 40.700.000 TL 5
-
44/b Araç kullanırken sürücü belgesi bulundurmamak, yetkililere göstermememek 40.700.000 TL 1
-
46/2a Yol ve trafik durumuna göre hızın gerektirdiği şeritten gitmemek 40.700.000 TL 10
-
46/2b Şerit değiştireden önce girilecek şeritte araçların geçişini beklememe 40.700.000 TL 10
-
46/2c Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek 40.700.000 TL 10
-
46/2d Gidişe ayrılan e soldaki şeridi devamlı işgal etmek 40.700.000 TL 10
-
46/2e Fazla şeritli yolda motorsiklet, otomobil, kamyonet, otobüs dışındaki araçların dönme ve geçme dışında en sağ şeridi izlememeleri 40.700.000 TL 10
-
46/3 ayvan sürülerini gidişe göre en sağdan, yolun dışından götürmemek 40.700.000 TL -
-
47/1a Trafik polisinin ve yetkililerin uyarı ve işaretlerine uymamak 40.700.000 TL 10
-
47/1b Trafik ışıklarında kırmızı renkli olanına ve sesli işarete uymamak40.700.000 TL15
-
47/1c Trafik işaret, levha, cihaz ve yer işaretlemeleri gösteren hususlarına uymamak 20.200.000 TL 10
-
47/1d Trafik güvenliği ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural ve yasaklara uymamak, 20.200.000 TL 10
-
48/4 Sürücü ve yolcuların toplu taşıma araçlarında sigara içmesi
-
- 4207 sayılı kanun hükmü uygulanır.
48/5 Yönetmelikte belirlenen miktarın üzerinde alkollü araç kullanmak 83.000.000 TL 15 Sürücüler araç kullanmaktan MEN,
49/3 Ticari yük, yolcu taşıyan araçları kullanma süreleri dışı kullanmak 20.200.000 TL15 Sürücü araç sahibi değilse tescil plakasında 17.100.000 TL ceza yazılır
51/2a Hız sınırlarını % 10'dan % 50'ye kadar aşmak ( % 50 dahil ) 40.700.000 TL 5 Geriye doğru 1 yılda aynı kuralı 5 kez ihlal eden sürücünün tesbitinde, belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır
51/2b Hız sınırlarını %50'den fazla aşmak 83.000.000 TL 15 Geriye doğru 1 yılda aynı kuralı 5 kez ihlal eden sürücünün tesbitinde, belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır
52/1a Araçların hızını, kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine vs yaklaşırken azaltmamak 20.200.000 TL 1
-
52/1b Aracın hızını yük ve teknik özellikleri ile yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak 20.200.000 TL 1
-
52/1c Öndeki aracı güvenli bir mesafe bırakmadan takip etmek20.200.000 TL10
-
52/1dGrup halinde seyirde diğer araçların girebileceği kadar açıklık bırakmamak20.200.000 TL10
-
53/1aSağa dönüş kurallarına riayet etmemek20.200.000 TL5
-
53/1bSola dönüş kurallarına riayet etmemek20.200.000 TL5
-
53/1cDönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek20.200.000 TL5
-
53/1dDönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek20.200.000 TL5
-
54/1aGeçme kurallarına riayet etmemek40.700.000 TL15
-
54/1bGeçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek40.700.000 TL15
-
55Geçilen araçların geçilmekte iken kurallara uymaması20.200.000 TL5
-
56/1aŞerit izleme değiştirme kurallarına uymamak20.200.000 TL5
-
56/1bİki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda geçişi zorlaştıran durumlarda ve dağlık, dik yollarda karşılaşm halinde geçişi zorlaştırmak20.200.000 TL5
-
56/1cÖnde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek20.200.000 TL5
-
56/1dZorunlu neden olmadan diğer araçların ilerleyişine engel olacak ve işaretle belirlenen hız sınırlarının cok altında araç sürmek20.200.000 TL1
-
56/1eTrafik işareti bulunmayan dar yollarda geçiş hakkına uymamak20.200.000 TL5
-
57/1aKavşağa yaklaşanların yavaşlamaması, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan tanınmaması20.200.000 TL10
-
57/1bTrafik zabıtası, trafik işaret levhası, ışıklı işaret cihazı bulunmayan kavşaklarda geçiş üstünlüğü olan araçlara, doğru geçen tramvaylara, tramvay hattı bulunan karayolu çıkan sürücülerin bu yoldan gelen araçlara, tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin anayoldaki araçlara, dönel kavşağa gelen sürücülerin kavşak içindeki sürücülere, mülkten çıkan araçların karayolundan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi20.200.000 TL10
-
57/1c Kavşak kollarınınfarklı değerde olduğu işaretlenmemiş yollarda motorsuz araçlar, motorlu araçlara ve motorlu araçlardan soldakinin sağdan glen araca ilk geçiş hakkını vermemesi20.200.000 TL5
-
57/1dTrafik ışıkları izin verse bile, trafiği engelleyecek şekilde kavşağa girmek20.200.000 TL5
-
58İndirme ve bindirme kurallarına riayet etmemek20.200.000 TL1
-
59Meskun sahalar dışındaki karayolunda zorunlu hallerde önlem almadan duraklamak, zorunlu hallerde önlem almadan park etmek, zorunlu haller dışında park etmek20.200.000 TL10
-
60Taşıt yolunda duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak20.200.000 TL5
-
61Taşıt yolunda park etmenin yasak olduğu yerlerde, hallerde park etmek.20.200.000 TL5Park eden araç trafikçe kaldırılır.
62İzin verilmeyen yerlerde zorunlu haller dışında kamyon, otobüs, traktör ve iş makineleri ile römorklarını park etmek20.200.000 TL2
-
63Araçlara şartlarına uygun ışık donanımı bulundurmamak83.000.000 TL5Uygunsuz ışık söktürülür
64/1-a/1Yerleşim birimleri dışında karayollarında gece seyrederken ve tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkları yakmamak20.200.000 TL10
-
64/1-a/2Geceleri, sisli, karlı, yağmurlu havalarda öndeki aracı takip ederken veya geçerken yan yana gelinmesine kadar yakını gösteren ışıkları yakmamak40.700.000 TL10
-
64/1-a/3Kuyruk ışıklarını uzağı ve yakını gösteren ışıkla birlikte kullanmamak20.200.000 TL5
-
64/1-b/1Sis ışıklarını sisli, karlı, yağmurlu hava dışında diğer farlarla birlikte yakmak20.200.000 TL10
-
64/1-b/2Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak20.200.000 TL5
-
64/1-b/3Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek20.200.000 TL5
-
64/1-b/4Öndeki araç geçilirken uyarı için kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları devamlı suretle yakmak20.200.000 TL10
-
64/1-b/5Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak ışık takmak ve kullanmak20.200.000 TL5
-
64/1-b/6Sadece park lambaları ile seyretmek20.200.000 TL5
-
65/1aTaşıma sınırının üstünde yolcu almak20.200.000 TL10
-
65/1bTaşıma sınırının üstünde yük almak, dingil ağırlığını aşmak83.000.000 TL10Gerekli şartlar sağlanana kadar men.
65/1cKarayolları yapısı ve trafik güvenliği açısından tehlike olacak tarzda yükleme yapmak40.700.000 TL10
-
65/1dTehlikeli ve zararlı maddeleri izinsiz ve tedbir almadan taşımak83.000.000 TL10Gerekli şartlar sağlanana kadar men.
65/1eTaşınması izine bağlı eşyaların izinsiz yüklenmesi, taşınması83.000.000 TL10Gerekli şartlar sağlanana kadar men.
65/1fGabari dışı yüklemek ve yük üzerine veya dışına yolcu bindirmek40.700.000 TL10
-
65/1gYükü karayollarına değecek, dökülecek ve sızacak, kayacak şekilde yüklemek40.700.000 TL10
-
65/1hAracı, sürücü görüşünü bozacak, plakaları, dönüş ışıklarını ve yansıtıcıları örtecek şekilde yüklemek40.700.000 TL10
-
65/1ıYükü, denge bozacak, yola takılacak, çıkıntı hasıl edecek şekilde yüklemek40.700.000 TL10
-
65/1jGerekli şartlar ve tedbirler yerine getirmeden araç çekmek40.700.000 TL10
-
65/5Kamu, kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin yük nakil yaptırdıkları araçlara azami toplam ağırlık üzerinde yükleme yapmaları838.300.000 TL-Gerekli şartlar sağlanana kadar men.
66Bisiklet, motorlu bisiklet ve motorsikletleri kurallara uymadan sürmek40.700.000 TL5
-
67Sürücülerin park yapmış araçlar arasından çıkarken, duraklarken, park ederken, sağa ve sola dönerken trafik kural ve yasaklarına uymaması20.200.000 TL5
-
68/a1Yönetmelikde belirtilen tedbiri almadan, diğer yayalar için rahatsızlık verecek boyutta eşya iten veya taşıyan kişilere, taşıt yolunun en sağ şeridinde fazla kısmını işgal edenler, görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almayanlar.
Yayalara
20.200.000 TL
-
-
68/a2Yayalara ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı, bulunmadığı halde taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde yolda yürümek
Yayalara
20.200.000 TL
-
-
68/a3Her iki tarafda yaya yolu ve banket bulunmayan iki yönlü karayollarında taşıt yolunun sol tarafını izlememek
Yayalara
20.200.000 TL
-
-
68/b1Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitte yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak
Yayalara
20.200.000 TL
-
-
68/b2Yayalara ışıklı işaret yoksa, trafik ışıklı işaret veya görevli tarafından yönetiliyorsa, geçecekleri doğrultu açıldıktan sonra yola girmemek
Yayalara
20.200.000 TL
-
-
68/b3Işıklı işaret veya görevli bulunmayan geçitlerde, kavşakta yaklaşan aracın uzaklık ve hızını göz önüne alarak uygun zamanda geçmemek
Yayalara
20.200.000 TL
-
-
68/cYaya yollarında, geçitlerde, taşıt yolunda trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak
Yayalara
20.200.000 TL
-
69/1Taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında binek hayvenlarını, sürüleri, elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek
Uymayanlara
20.200.000 TL
-Başıboş hayvan yasağına riayet etmeyerek kazaya neden olanlara 3 ay hapis.
70Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek83.000.000 TL-Görevlilerce derhal durdurulur.
71Geçiş üstünlüğüne haiz araçların karşılaşmlarında birbirlerine ilk geçiş hakkı vermemeleri, gereksizce bu üstünlük haklarını kullanmaları20.200.000 TL5
-
72Ses, müzik, gürültü ve haberleşme cihazlarını şartlara uygun olmadan araçta bulundurmak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanmak20.200.000 TL1Cihazlar araçtan söktürülür.
73Kamu rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, birşey satmak, dökmek, seyir halinde cep vs. haberleşme cihazı kullanmak20.200.000 TL1
-
74Yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmamak, geçitlerden geçmek isteyenlere ilk geçiş hakkını vermemek40.700.000 TL10
-
75Okul taşıtlarının "DUR" işaretini yakmalarında diğer araç sürücülerinin araçlarını durdurmamaları, okul taşıt sürücülerinin "DUR" işaretini öğrencilerin binme ve inmelerinde yakmamaları, gereksiz yere yakmaları40.700.000 TL10
-
76Demiryolu geçidinden hızlı geçmek, ışıklı veya sesli "DUR" ihtarına riayet etmemek bariyer varken geçide girmek, kontrolsüz geçiş yapmak40.700.000 TL10
-
77/1bKarayollarında gözleri görmeyen kişilere gerekli yardımı yapmamak, yol vermemek, gerekiyorsa durmamak40.700.000 TL5
-
77/1cYetkili görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek20.200.000 TL5
-
78/1aOtomobil ve minibüste emniyet kemeri bulundurmamak, kullanmamak20.200.000 TL5
-
78/1bMotorsiklet koruma başlığı ve gözlğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması20.200.000 TL5
-
79Karayolu üzerinde park yerlerindeki araçlar için yetkisiz kişilerce park ücreti alınması20.200.000 TL-
-
81/1aKaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli yardımı almamak40.700.000 TL10
-
81/1bKazalarda sorumluluğun tesbitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek83.000.000 TL15
-
81/1cKazaya karışan kişiler tarafından istendiğinde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile araca ait belgeleri göstermemek40.700.000 TL5
-
81/1dKazayı yetkililere bildirmemek, bunlar gelinceye kadar veya izinllerini almadan kaza yerinden ayrılmak40.700.000 TL10
-
81/1eSürücü, mal sahibi, ilgili kişilerin bulunmadığı sırada eşya ve yüklere zarar veren sürcülerin, ilgilileri bulamadığı takdirde zarar verilen şey üzerine yazılı bilgi bırakılmaması, zabıtaya bildirilmemesi40.700.000 TL10
-
81/3Anlaşma hali dışında hasarlı, yaralamalı ve ölümlü kazalarda zabıtadan izin almadan kaza yerinden ayrılmak83.000.000 TL10
-
82/1aKazaya karışan sürücülerin, kaza mahalinden geçen sürücülerin kaza yerinde ilkyardım önlemlerini almaması zabıtaya veya sağlık kuruluşuna haber vermemesi, yaralıları saplık kuruluşuna götürmemesi40.700.000 TL10
-
82/1bŞehirlerarası akaryakıt istasyonlarının ilkyardım malzemelerini her an kullanılabilir durumda bulundurmamak40.700.000 TL-
-
82/1cTesislerine ölüm veya yaralamayla ilgili kaza geçirmiş olduğu belli olan, üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek40.700.000 TL-
-
91Mali sorumluluk sigortası yaptırmamak20.200.000 TL1Eksiklik giderilinceye kadar MEN
94Sigorta müddetinin bitmesi veya işletmenin değişmesi halinde belirlenen müddette ilgili tescil şubesine veya sigorta şirketine bildirmemek20.200.000 TL1
-
118Suç tarihinden geriye doğru 1 yıl içinde 100 ceza puanı doldurmak
-
-1. defa 2 ay, 2. defa 4 ay, 3. defada belge iptal edilir.
Ek-1Ticari taşıt kullanma belgesi bulunmadan araç kullanmak167.000.000 TL-1.defa 7 gün, 2.defa 15 gün, 3.defa 30 gün trafikten MEN
Ek-2Araçları, tescil edildikleri araç dışında kullanmak167.000.000 TL-15 gün MEN

t1b.gif
Trafik sayfasına dönüş